Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Fungerande primärvård kan hejda malarian - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 17.3.2010

Fungerande primärvård kan hejda malarian

Man har fortfarande inte lyckats utveckla ett effektivt vaccin mot malaria. En finländsk malariaforskare välkomnar ett vaccin, men ännu viktigare är det att få fungerande primärvård i de utvecklingsländer där malarian härjar.

Hundratals miljoner människor insjuknar i malaria varje år. Av dem dör en miljon. Största delen av dödsoffren är barn yngre än fem år bosatta i Afrika söder om Sahara.

Malaria är en parasitsjukdom som sprids med myggor från en människa till en annan. Det är en tropisk sjukdom vars spridningsområde stämmer ganska långt överens med de länder som lider av fattigdom.

Babyn på hälsostationen i Agogo i centrala Ghana.Regelbunden malariamedicinering för mamman förbättrar det nyfödda barnets födelsevikt. Den här babyn föddes på hälsostationen i Agogo i centrala Ghana.

Exempelvis i Afrika skapar malaria och fattigdomen på många ställen förutsättningar för varandra. När sjukdomen har spritt sig i stor utsträckning hindrar den ekonomisk och mänsklig utveckling, och fattigdomen hindrar vården av malaria och förebyggande av smitta med effektiva metoder.

De rikare tropiska länderna lider inte mera av malaria. Thailand har till exempel fått bukt med malarian medan alla dess grannländer fortsättningsvis plågas av sjukdomen. Malaria har försvunnit helt och hållet från Sydeuropa och USA:s södra delar.

Mammors malaria innebär
risk för barnen

För vuxna människor bosatta i malariatrakter är sjukdomen sällan livsfarlig eftersom delvis immunitet existerar. Vuxna drabbas ofta bara av några dagars feber. Ganska bra skyddade är också spädbarn som får immunitet via modersmjölken. Den största faran gäller barn under fem år som inte ännu har hunnit utveckla immunitet.

Gravida kvinnor och deras barn befinner sig också i riskgruppen. Medicine doktorn och malariaforskaren Ville Holmberg har undersökt malaria under graviditeten i Ghana. Ungefär hälften av kvinnorna som kom för att föda hade malariainfektion i moderkakan. Sjukdomen påverkar moderkakans blodflöde och förorsakar för tidiga förlossningar och låg födelsevikt hos barnen. Mammorna fick profylaxmedicinering i form av tre engångsdoser under graviditeten. Medicineringen förbättrade helt klart mammornas och deras nyfödda barns hälsa.

Malariaforskare Ville HolmbergVille Holmberg undersökte malariamediciners verkan på gravida kvinnors hälsa.

Resultaten beror enligt Holmberg inte på någon ny mirakelmedicin eftersom läkemedlet kvinnorna fick var billigt och uppfunnet för årtionden sedan.

”Det viktigaste är rådgivningssystemet, som fungerar överraskande bra i Ghana. Mammorna besöker rådgivningen 4-6 gånger under sin graviditet för uppföljning och medicinering, också på landsbygden” berättar Holmberg.

Man kan förebygga malaria med andra enkla hjälpmedel också. Miljösanering och ordentliga avlopp gör att de sötvattensamlingar som myggorna trivs i minskar. Myggnät som behandlats med myggmedel är mycket kostnadseffektiva bekämpningsmedel i bostadshus.

I sin pågående forskning vid Helsingfors universitets Haartmaninstitut letar Holmberg efter en genvariation som förorsakar mottaglighet för malaria.

”Vi kartlägger människans immunitetssystem på ett sätt som möjligtvis kan bidra till att ett vaccin mot malaria utvecklas.”

Det finns redan vaccin mot malaria, men också de bästa av dem kan bara erbjuda ett 30-procentigt skydd mot smitta. För att vaccinet ska vara användningsdugligt borde skyddet vara minst 90 %.

”Det lönar sig inte att använda svagt vaccin i massvaccinationer. Människor förlorar tilltron till vaccin om de blivit vaccinerade men ändå insjuknar” förklarar Holmberg.

Fungerande hälsovård
bästa ”vaccinet”

Bland andra har Bill Gates stiftelse på senare tid i hög grad finansierat utvecklingen av ett malariavaccin och malariamediciner. Ville Holmberg anser att man kunde lösa problemet på annat håll också: ”I de fattigaste afrikanska länderna är problemet i den grundläggande hälsovårdens infrastruktur. Man borde utveckla hela hälsovårdskedjan i dessa länder, ända från små hälsostationer till universitetssjukhusen. Mediciner hjälper bara om rätt person får dem vid rätt tidpunkt, och för det behövs fungerande primärvård” säger Holmberg.

I länder som lider av malaria skaffar folk ofta malariamedicin från apoteket så fort de får feber, fast det kan röra sig om någon helt annan sjukdom. Det här leder till resistens – parasiten börjar anpassa sig till en viss typs medicin och man får inte mera bukt med den.

Som en följd av Vietnamkriget finns det ännu idag en resistent malariaparasitstam i Vietnam och Kambodja. Malariamediciner som användes av hundratusentals amerikanska soldater har gjort regionens parasiter speciellt härdiga.

Enligt forskare Ville Holmberg är malarian för tillfället ett värre problem för utvecklingsländerna än hiv.

”Förr målade man upp skräckbilder av södra Afrika där man trodde att en stor del av människorna dör av hiv. Nu har man fått kontroll över hiv-epidemin. De nya medicinerna är effektiva och de patienter som får dem lever gott och väl 30 år till. De sprider inte heller smittan vidare” säger Holmberg.

Men när det gäller malaria får vi ännu vänta på det medicinska genombrottet. Man har inte hittat tillräckligt mycket pengar och politissk vilja i industriländerna för att satsa på malariaproblemet, som främst plågar utvecklingsländerna.

Perttu Iso-Markku

Skriv ut Dela

Detta dokument

Mer på webbplatsen

Uppdaterat 17.3.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi