Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Risken för förlossningsdöd ökar i Haiti - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 12.2.2010

Risken för förlossningsdöd ökar i Haiti

Hjälporganisationerna är oroliga över haitiska mammors och nyfödda barns hälsa.

USA:s kustbevakare hjälpte till vid en förlossning direkt efter jordskalvet. Foto: US Coast Guard, Flickr/Creative CommonsUSA:s kustbevakare hjälpte till vid en förlossning direkt efter jordskalvet. Foto: US Coast Guard, Flickr/Creative Commons

FN: s befolkningsfond UNFPA beräknar att ungefär 63 000 gravida haitiska kvinnor blir tvungna att föda sina barn i de riskabla förhållanden som råder efter jordbävningen. Av dem föder 7000 nästa månad. Uppskattningsvis 15 % av förlossningarna kommer att kräva medicinska specialåtgärder på grund av komplikationer.

Kvinnor och flickor lider mest av katastrofer

”Kvinnor och flickor drabbas hårdare än män och pojkar av katastrofer, eftersom deras socioekonomiska ställning oftast är svagare redan före katastrofen. På Haiti är läget särskilt alarmerande därför att mödrahälsovården var skral redan före jordskalvet” berättar Plan Finlands rådgivare i jämställdhetsfrågor, Alexander Munive.

Före jordskalvet besökte bara 54 % av de gravida kvinnorna rådgivningsbyrån fyra gånger under sin graviditet, som Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar. Hälften av föderskorna led av komplikationer. Mindre än en tredjedel av mammorna fick hjälp av en professionell barnmorska, resten födde hemma med hjälp av en outbildad förlösare eller familjemedlem.

På Haiti var förlossningsdödligheten redan innan jordbävningen högst i Latinamerika: 630 kvinnor av 100 000 dog i samband med förlossning. Det är 40 gånger så många som i Chile. UNFPA förutspår att förlossningsdödsfallen kommer att öka på grund av jordbävningen.

Tonårsmammor och nyfödda barn ligger sämst till

Plan International, som bedriver barncentrerat utvecklingssamarbete, är särskilt oroat över den stora andelen tonårsmammor bland föderskorna. Ungefär hälften av Haitis befolkning är yngre än 18 år. Före jordskalvet hade 44 % av kvinnorna i vissa områden fött minst ett barn innan sin tjugoårsdag.

De nyfödda är ännu mer utsatta för risker än föderskorna. Döden bland nyfödda beror långt på mammans hälsotillstånd, likaså risken för att insjukna, och på hurdan vård och omsorg barnet får under förlossningen och genast efter den.

Hur kan vi hjälpa Haitis jordbävningsoffer?

Fida International

 •  Hjälptelefon 0600 13234 (20, 94 € + avgift för lokalsamtal)
 • Överföring till konto 228718-5256, referensnummer 72656

 Kyrkans Utlandshjälp

 • Insamlingstelefon 0600 12345 (15,11 € + avgift för lokalsamtal)
 • Bidragskonto Nordea 157230–500504, referensnummer 1083

 Rädda Barnen

 • Nordea 101730–210727
 • Handelsbanken 313130–1117951
 • Andelsbanken 572411–238692
 • Sampo 800018–71026424

 Plan Finland

 • 0600 91910 (10 €, lokalsamtalsavgift ingår)

 Finlands Röda Kors

 • 0600 12220 (19,95 € + lokalsamtalsavgift)
 • 0600 12210 (9,85 € + lokalsamtalsavgift)
 • Katastroffondens konto 221918–68000

 Unicef i Finland

 • 0600 14501 (20 € + lokalsamtalsavgift)
 • Nordea 152930–87

 Finlands World Vision

 • 0700 0 4510 (9,93 e + lokalsamtalsavgift)
 • Bidragskonto 174530-28185, referensnummer 5005

 

Redan innan jordbävningen hade Haiti Latinamerikas högsta dödlighetssiffror bland nyfödda: 86 av tusen dog. En nyfödd haitier löpte 20 större risk för att dö än en nyfödd kuban. Ett haitiskt barn av fem föddes underviktigt. Bara en tredjedel av de nyfödda fick vaccin mot stelkramp.

Moderskapsförpackning åt alla

”Det är synnerligen viktigt att Haitis myndigheter, de lokala organisationerna och de humanitära biståndsorganisationerna sköter om att föderskorna får en moderskapsförpackning där det finns förstahjälpsmaterial och det elementära som behövs för att sköta en nyfödd” säger Alexander Munive.

Plan har förbundit sig att långsiktigt stödja det hälsovårdsarbete som haitiska organisationer och samfund bedriver. Plan ser till att gravida tonårsflickor och kvinnor kan få rådgivning dygnet runt i de samhällen som jordbävningen har drabbat.

”Plan utbildar också traditionella barnförlösare. Det är viktigt i ett samhälle där det inte finns yrkeskunnig hälsovårdspersonal så det räcker till alla” konstaterar Munive.

Han understryker att man inte ska betrakta de haitiska kvinnorna och flickorna enbart som offer. ”När det gäller samhällets återuppbyggnad spelar de till exempel en central roll.”

 

Iida Riekko

Skribenten arbetar med Plan Finlands kommunikation.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 12.2.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi