Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Självskriven rap uppfostrar till globala tankar - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 27.1.2010

Självskriven rap uppfostrar till globala tankar

Självskriven raplyrik öppnar nya perspektiv på världen för ungdomar - och kanske till och med få dem att tänka på rättigheter för barnen i utvecklingsländerna. Plan Finland publicerar rap-läromedelsmaterialpaketet Turpa auki – sanat on meidän oikeus! (Käften upp - orden är vår rättighet) i slutet av den här veckan på Educa-mässan i Helsingfors. 

Nuoret kuulkaa, kaikki mukaan
tarkotushan ei oo sulkee suuta
vaan käyttää, eli kaikki huutaa:
”Nuorten asioita pitää muuttaa!” 

(Hör hit unga, alla med
meningen är inte att hålla käften
utan använda den, så alla skriker:
"De ungas saker måste ändras!") 

Barn och ungdomar ska höras och man ska lära dem att hålla fast vid sina rättigheter. Men hur?

Till exempel genom att gen dem en chans att skriva sin egen raplyrik. 

Käften upp - orden är vår rättighetSjälvskrivna raptexter ger de unga en chans att avslöja vad de verkligen tycker om vad som händer i världen, men samtidigt tryggt gömma sig bakom konsten, säger Elina Kannosto, som är musiklärare på specialskolan Naulakallio i Helsingfors. 

"Rap är en bekant och trygg genre för de unga, och de kan redan reglerna. Därför öppnar rapen så många möjligheter i undervisningen.   

Kannosto har varit med och tagit fram Plan Finlands läromedelspaket Turpa auki – sanat on meidän oikeus! (Käften upp - orden är vår rättighet), som publiceras i slutet av veckan på Educa-mässan i Helsingfors. 

Med hjälp av läraomedelspaketet kan de unga göra rapsånger om barnens rättigheter och om saker som är viktiga för dem själva. Materialet är speciellt avsett för högstadiets undervisning i modersmål och musik. 

Rap tar dem från det egna livet till världen 

Läromaterialet som nu publiceras är baserat på Plan Finlands tidigare Turpa auki-raplyriktävling (Käften upp) och också på det rapprojekt som man inledde i Naulakallios skola år 2005. 

Avsikten med projektet, som fortfarande är i gång, är att unga som är i fara att marginaliseras kan få sin röst hörd genom rapen. 

Och nog hörs de ungas röst alltid. Enligt Kannosto skrev de unga först provocerande texter - med droger, svordomer och våld - men det ändrades då ungdomarna märkte att texterna blev bättre ju ärligare de skrev. 

Att skriva om sitt eget liv kan också öppna nya perspektiv på världen för ungdomarna - och till exempel få dem att tänka på rättigheterna för barnen i utvecklingsländerna. 

Enligt Kannosto är de unga öppna för att identifiera sig med andra kulturer om de först får skriva om sina egna liv och uppleva att de blir hörda. 

"När ungdomarna vet att deras egen kultur är värdefull så minskar deras fördomar mot andra kulturer." 

Också läraren måste våga lära sig 

Hur är det då med lärarna, hur skulle Kannosto uppmuntra dem att ta i bruk rapläromedlen? 

”Men hjälp av rapen kan lärarna i bästa fall komma åt att utbyta sådana djupa tankar med eleverna som sällan stiger fram i vardagen", säger Kannosto. 

När mötena mellan läraren och ungdomarna är äkta så hinner vardagens problem och världens sorger inte växa sig monsterstora i de ungas sinnen. 

Men det kräver mycket också av lärarna: de måste våga lära sig en ny kultur, som kanske är helt främmande för dem och på det sättet möta de unga halvvägs. 

När man så kommer in på de ungas revir och ungdomarna vågar skriva om livet sådant som det är kan resultatet, förutom en ökad internationalisering, också vara - konst!  

Anna-Kaisa Hiltunen 

Lyriken i början av artikeln är från rapparen Standus låt "Turpa auki". Låten är en del av Plan Finlands och WSOY:s bok- och skivpaket Turpa auki, som publicerades 2007. 

Plans Turpa auki – sanat on meidän oikeus! (Käften upp - orden är vår rättighet) -läromedelspaketet innehåller information om barnens rätttigheter och om rapmusik. Där finns också råd om hur man skriver raplyrik. Dessutom finns där en cd-skiva med sju olika sorts beat att användas som ljudbakgrund för låtarna. 

Lärare kan avhämta läromedelspaketet från Plan Finlands avdelning på Educa-mässan (2c41) eller beställa det för postkostnaderna från adressen kotimaa@plan.fi

Educa-mässan är utbildningsbranschens nationella utbildningsevenemang som ordnas i Mässcentrum i Helsingfors 29–30 januari. Mer information: www.finnexpo.fi/educa.

 

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 27.1.2010


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi