Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Terapi för krigsdrabbade i Libanons flyktingläger - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 15.10.2009

Terapi för krigsdrabbade i Libanons flyktingläger

Barnen till de palestinska flyktingar som bor i de libanesiska flyktinglägren lider fortfarande av trauman efter kriget 2006. En medborgarorganisation som stöds av Finland erbjuder politiskt och religiöst obunden psykiskt hjälp för flyktingbarnen och deras familjer.

Treåriga Ibrahim hälsar glatt på gästerna, slår kullerbyttor och vill klappa i händerna med gästerna. Det är svårt att koncentrera sig på att prata med Ibrahims mamma för pojken hoppar runt i rummet, kastar sig på rygg på golvet och berättar högljutt berättelser om lejon och björnar.

Palestinska Ibrahim är ett hyperaktivt barn som med sin familj bor i flyktinglägret Burj el-Shemal i södra Libanen. Den leende Ibrahim lider inte själv av sin hyperaktivitet, men i familjen som lider av fattigdom och arbetslöshet är det jobbigt att aldrig kunna lämna honom oövervakad ens för en minut. 

Khawla Khalaf. Foto: Laura TuominenKhawla Khalaf. Foto: Laura Tuominen

Familjen har tvingats installera en bom på ytterdörrarna till sin två rum stora bostad för att Ibrahim inte ska kunna öppna dörrarna och springa iväg, vem vet vart. Att hålla det hyperaktiva barnet inlåst gör åtminstone inte honom lugnare.

Palestinierna i Libanon bor isolerade från resten av samhället i sina flyktingläger utan rättigheter att använda social- och hälsovårdsservice. Ibrahim och hans familj har ändå tur för pojken får med några veckors mellanrum gå till en barnpsykolog på ett familjerådgivningscenter som medborgarorganisationen Beit atfal Assumoud driver. Psykologen lär Ibrahim gränser och självkontroll samt ger råd åt mamman om livet med ett hyperaktivt barn.

"Ibrahim är mycket lugnare nu", berättar familjerådgivningscentrets chef Khawla Khalaf. "När han kom hit första gången måste två socialarbetare springa efter honom."

Kriget har lämnat sina spår hos barnen

Den palestinska organisationen Beit atfal Assumoud har tagit det som sin uppgift att erbjuda barnen och familjerna i flyktinglägren i Libanon psykologisk hjälp . På familjerådgivningscentralen har barnen möjlighet att få psykologisk och psykiatrisk vård och råd samt talterapi och specialundervisning.

Organisationens stöd för att främja flyktingbarnens mentala hälsa stöds bland annat av den finländska organisationen Psykologien sosiaalinen vastuu samt Finlands utrikesministerium med biståndsanslag.

Psykoterapeuten Dolly Costa som hjälper Ibrahim och tiotals andra barn i flyktinglägren Burj el-Shemal och El-Buss ser i sitt jobb hur en ny flyktinggeneration växer upp i fattigdom och trängsel. Fattigdomen och de dåliga boendeförhållandena syns i familjernas välmående och i barnens hälsa, men sin egen roll spelar också Israels attack mot södra Libanon 2006.

"Vi sköter om skador som uppkommit på grund av kriget här. Många av barnen lider av posttraumatiska stressreaktioner", berättar Costa. Barnen har sömnsvårigheter, ätstörningar och ångest. Många beter sig våldsamt.

Ett flygplan som flyger över lägret får alla att bli oroliga och ett fyrverkeri en kväll betyder att barnen inte sover nästa natt. "Här i söder är vi nära Israel och alla är konstant rädda för krig", säger Costa.

Mental hälsa ett mer accepterat samtalsämne

Att söka hjälp för mentala problem har tack vare familjerådgivningscentret blivit mer socialt acceptabelt bland palestinierna. Det är till och med trängsel till servicen - enbart till psykologtjänsterna i familjerådgivningscentret i el-Buss köar över hundra barn. 

Dolly Costa. Foto: Laura TuominenDolly Costa. Foto: Laura Tuominen

Barnens mentala hälsa får törnar också av de interna problemen i familjerna som lider av fattigdom och arbetslöshet, såsom alkoholism eller frånvarande eller våldsamma fäder. Sin egen roll spelar också de dåliga boendeförhållandena: när hela familjen bor i ett enda rum kan inte bristen på intimitet låta bli att påverka barnen och ungdomarna. "Vissa barn och familjer kan vi hjälpa, med alla lyckas vi tyvärr inte", säger Costa.

Utan den hjälp hon ville ha blev till exempel den mamma som kom med sin pubertetsdotter till psykologen av den orsaken att flickan inte ville gifta sig med den make som familjen hade valt ut. I ställe för att övertala dem att gifta sig har familjerådgivningscentret grupper avsedda för 12–24-åriga flickor och unga kvinnor där man diskuterar pojkar, kärlek, sexualitet samt sexualhälsa.

Målet är att också få med papporna för att diskutera sina barn och sin roll i familjen, Det är inte lätt i en maskulin kultur. "Många fäder säger att barnskötsel inte är deras sak och lämnar allt ansvar åt mödrarna, men några pappor har vi fått med", berättar Costa.

Palestinierna isolerade från Libanons samhälle

Levnadsförhållandena på flyktinglägren och i de spridda palestinska bostadsområden som finns omkring dem är dåliga. Hela familjer bor i ett enda rum, husen blir inte varma på vintrarna eller kalla på somrarna, taken läcker, vattenförsörjningen och saniteten är bristfälliga.

Utbildnings-, hälso- och socialservice på lägren ordnas av FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingarna, UNRWA, av de största palestinska politiska rörelserna som Fatah och Hamas samt av politiskt och religiöst obundna organisationer som Beit atfal Assumoud.

Beit atfal Assumoud -organisationens chef Kassem Aina är psykolog till sin utbildning och palestinsk flykting till sin bakgrund. Nu leder han den största oberoende medborgarorganisationen i lägren.

"Jämfört med de andra palestinierna är vi flyktingar som kom till Libanon en grupp med otur", säger Aina. "Till exempel i Syrien har palestinierna samma rättigheter som syrierna, utom att de inte får rösta i val." Inte heller i Libanon önskar flyktingarna sig libanesiskt medborgarskap, utan sina grundläggande rättigheter.

Enligt Aina är den mentala hälsan sämre hos palestinierna i de libanesiska lägren än hos palestinierna på Västbanken. "Trots ockupationen, problemen och den eviga konflikten är de ändå i sitt eget hemland. Vi som bor i Libanon är långt borta hemifrån."

Perttu Iso-Markku, maailma.net

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 15.10.2009


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi