Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Israeler, palestinier, medmänniskor? - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 6.10.2009

Israeler, palestinier, medmänniskor?

I den internationella politiken anser man att nationella och etniska identiteter oftast är orsaken till konflikter, och att det i fredsförhandlingarna inte längre löna sig att betona dem. En forskare som har analyserat problemlösningsworkshops mellan israeler och palestinier föreslår ändå att man som utgångspunkt för fredsförhanlingarna borde ta ett raserande av den nationella identiteten. 

Enligt Sebastian Müller-Klestil, som disputerade vid Helsingfors universitet i slutet av september, har alla nationella konfliktern det gemensamt att parterna inte godkänner varandras handlingar, inte litar på varandtra och upplever att deras existens är hotad av den andra. Då parterna i fredsförhandlingar sätter sig vid samma bord med sina olika åsikter och attityder är det svårt att nå en lösning. 

Å andra sidan kan de avtal som sluts inte heller alltid förverkligas, eftersom de folk som är parter i konflikten inte stöder lösningarna. Ett särskilt problem är enligt socialpsykologen Müller-Klestil att man ofta förbigår frågor om nationell identitet i fredförhandlingarna eftersom man bara ser den som problemskapande och -upprätthållande, i stället för att man med hjälp av dem skulle söka nycklar till en bestående fred. Det här är läget till exempel i Mellanöstern.

Identiteten byggs upp i förhållande till den andra

Müller-Klestil föreslår att den nationella identiteten skulle synliggöras i fredsförhandlingarna och man skulle dryfta vilken roll den har i att upprätthålla konflikten. Till exempel finns det ofta nationella värderingar eller rädslor som ses som självklara och då ledarna hänvisar till dessa får de folkets bemyndigande att inleda eller fortsätta en konflikt. Att betona den egna nationella identiteten går sida vid sida om att demonifiera den andra parten. Det betyder att identiteten för de grupper som är inblandade i nationella konflikter, som israelerna och palestinierna, till stor del bygger på relationen till de andra och baserar sig på motsatsförhållandet. 

Enligt Müller-Klestil borde man i fredsförhandlingarna förstå att nationella konflikter till stor del baserar sig just på att förstärka och upprätthålla parternas nationella identitet. Utmaningen i att komma till fred är då att en lösning på konflikten kan tänkas till och med krossa den nationella självkänslan.

Lösningen är att rasera motsättningarna

Vad borde man då göra åt saken? Enligt Müller-Klestil ligger nycklarna till en lösning av konflikten i att parterna i en konflikt stöder en egen nationell identitet som inte är avhängig av den andra parten. När den egna identiteten inte längre baserar sig på att motsätta sig den andra och den andra parten inte ses som ett omänskligt hot så är det möjligt att komma till en bestående fredslösning. 

Också Olli Ruohomäki, som arbetar som rådgivaren i konflikt- och samhällsutveckling på utrikesministeriet, anser att det viktigaste för att lösa konflikten i Mellanöstern skulle vara att rasera mosättningsförhållandet. "Det mest väsentliga skulle vara att parterna skulle möta varandra som människor, inte som representanter för allianser som står mot varandra." 

Enligt honom kan workshoparna mellan israelerna och palestinierna ha en positiv effekt. "I de flesta workshoparna handlar det om att sänka olika slag av gränshinder. Oftast leder det till att man kan föra en dialog och till och med förstå den andra partens behov." 

Ruohomäki förhåller sig ändå misstänksamt till att man med hjälp av problemlösningsworkshoparna kan lösa Mellanösternkonflikten. "Till workshoparna soker sig de som redan har en fredsvilja från tidigare. Jag skulle vilja se en workshop där representanter för islamistiska Jihad deltar tillsammans med bosättare från Hebron", konstaterar han. 

Johanna Latvala

Sebastian  Müller-Klestil: Disarming identities : Ethnic identities in conflict resolution: Hindrance or helpful resource?

Skribenten är en frilansjournalist som är insatt i utvecklingsfrågor.

De artiklar i Global.finland som är försedda med skribentens namn representerar enbart skribentens åsikt.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 5.10.2009


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi