Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Tasa-arvosta on hyötyä kaikille - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Tasa-arvo (2.2012)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Tasa-arvosta on hyötyä kaikille

Sukupuolten tasa-arvo on itseisarvo ja ihmisoikeus, mutta siitä on myös suoraa hyötyä. Jos maailman naisilla olisi samat mahdollisuudet kuin miehillä, seurauksena voisi olla parempaa talouskehitystä ja parempia poliittisia päätöksiä.

YK:n Liberian rauhanturvaoperaatioon kuuluva intialainen naispoliisiryhmä harjoittelee. (Kuva: UN Photo, Christopher Herwig, Flickr.com / cc 2.0)YK:n Liberian rauhanturvaoperaatioon kuuluva intialainen naispoliisiryhmä harjoittelee. (Kuva: UN Photo, Christopher Herwig, Flickr.com / cc 2.0)

Naisten asema on viime vuosikymmeninä edennyt huimaa vauhtia maailman köyhimmissäkin maissa. Talouskasvu on luonut naisille uusia työmahdollisuuksia, parantuneet peruspalvelut ovat kohentaneet naisten terveyttä ja tyttöjen kouluttamisesta on tullut monille perheille entistä houkuttelevampaa.

Hyvän kehityksen tuloksena useimmissa maailman maissa tytöt aloittavat peruskoulun yhtä usein kuin pojat. Naisia kuolee synnytykseen kolmanneksen vähemmän kuin 20 vuotta sitten. Naisia on jo 40 prosenttia maailman työvoimasta, ja naisia on hallituksissa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Naisilla ei ole valtaa

“Naisille sanotaan pienestä asti: Et voi tehdä näin tai noin, koska olet nainen. Ei, ei. Tämä on vain miehille. Ei sinun pidä tehdä näin. Sinä et saa mennä töihin. Sinä et saa nauraa tai hymyillä tuolla tavalla. Sinä et saa istua noin tai pukeutua noin. Tällä tavalla meidät on kasvatettu”, kuvailee etiopialainen Bogalech Gebre naisten asemaa kotimaassaan.

Katso Pauliina Tervon tekemä Bogalech Gebren haastattelu.

Gebren kokemukset ovat todellisuutta yhä liian monelle maailman naiselle. Vaikka monilla sektoreilla tasa-arvo on viime vuosina edennyt, naiset ovat monissa maissa yhä toisen luokan kansalaisia.

Naiset viljelevät noin puolet maailman ruuasta, mutta omistavat vain noin prosentin viljelysmaasta. Silloin kun he omistavat maata, he viljelevät pienempiä tiloja ja saavat pienempiä satoja kuin miehet. Yrittäjinä ja työntekijöinä he ansaitsevat vähemmän kuin miehet. Heitä ei päästetä kaikkiin ammatteihin, heille ei myönnetä lainaa, ja joissakin maissa lainsäädäntö rajoittaa heidän omistusoikeuksiaan. Ei olekaan ihme, että maailman köyhimmistä jopa 70 prosenttia on naisia.

Naisten on vaikea muuttaa tilannettaan, koska heillä ei ole päätösvaltaa. Esimerkiksi Maailmanpankin tekemän tutkimuksen mukaan ympäri maailman ihmiset uskovat edelleen, että naisen tehtävänä on hoitaa kotia ja perhettä, miesten elättää perhe ja tehdä päätökset. Niinpä monissa maissa miehet päättävät esimerkiksi perheen tulojen käytöstä, lasten hankinnasta ja vaikkapa siitä, milloin nainen pääsee lääkäriin.

Päätösvallan puute ulottuu myös kodin ulkopuolelle: maailman parlamenttien jäsenistä edelleen vain 19 prosenttia on naisia.

Koska naiset eivät pysty puolustamaan oikeuksiaan, seurauksena on paljon ihmisoikeusloukkauksia. On laskettu, että maailma menettää vuosittain jopa 3,9 miljoonaa naista ja tyttöä ennenaikaisesti. Syynä ovat esimerkiksi sukupuoliperustaiset abortit sekä äitiyskuolemat.

Tasa-arvo parantaa taloutta

Naisten asemaa on tärkeää parantaa heidän itsensä takia, mutta myös siksi, että monien tutkimusten mukaan koko yhteiskunta voi paremmin, jos naisilla on samat mahdollisuudet kuin miehillä.

Mauritanialaisnainen kantaa ämpäreitä päänsä  päällä. Kuva: Ferdinand Reus, Flickr.com / cc 2.0Naiset tekevät usein työtä sekä kotona että kodin ulkopuolella. Kuva: Ferdinand Reus, Flickr.com / cc 2.0

Maailmanpankin vuonna 2011 ilmestyneen raportin mukaan on esimerkiksi laskettu, että jos naisten esteet työskennellä tietyillä sektoreilla poistettaisiin, työn tuottavuus voisi nousta jopa 25 prosentilla tietyissä maissa.

Esimerkiksi Malawissa taas on arvioitu, että maatalouden tuottavuus voisi nousta 11–16 prosentilla, jos naisviljelijöillä olisi samat mahdollisuudet kuin miehillä.

Kyse ei ole vain rahasta. Monissa tutkimuksissa on myös todettu, että jos naisilla on paremmat mahdollisuudet päättää kotitalouden varojen käytöstä, he käyttävät rahat usein lapsia hyödyttävillä tavoilla. Äitien parempi ravitsemus ja koulutus parantaa myös lasten terveyttä ja koulutusta.

Myös naisten poliittisen vallan lisäämisestä on hyviä seurauksia. Esimerkiksi kun Intiassa otettiin paikallishallinnossa käyttöön sukupuolikiintiöt, muun muassa veteen ja sanitaatioon kohdistuvat investoinnit kasvoivat ja korruptio väheni.

Miehet mukaan

Käytännössä naisten asemaa voidaan parantaa kohentamalla esimerkiksi koulutusta ja terveyspalveluita ja poistamalla lainsäädännöstä ne esteet, jotka rajoittavat naisia. Esimerkiksi ilmaisen koulunkäynnin tarjoaminen tytöille voi olla yksinkertainen keino.

Naisille on myös annettava lisää taloudellisia mahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Usein eri keinot kulkevat käsi kädessä: kun naisten tulot paranevat ja he pääsevät töihin, myös heidän vaikutusvaltansa kasvaa.

Erityisen olennaista on ottaa miehet mukaan tasa-arvon tavoitteluun, koska valtansa vuoksi he vaikuttavat paljon naisten elämään.

Esimerkiksi YK:n väestöohjelma UNFPA on ollut mukana toteuttamassa monia ohjelmia, joissa pyritään saamaan miehetkin mukaan tasa-arvon tavoitteluun. Keniassa, Intiassa ja Ugandassa toteutetussa Miehet liikkeelle -aloitteessa on pyritty saamaan miesvapaaehtoisia puuttumaan naisiin kohdistuvaan väkivaltaan.

Sen seurauksena esimerkiksi hankkeessa Keniassa mukana olleet pyörätaksit ovat kehittäneet oman ohjesäännön tasa-arvosta.

”En enää anna pahojen asioiden tapahtua. Olen raportoinut jo neljästä perheväkivaltatapauksesta poliisille ja olen myös auttanut uhreja”, kertoo eräs miespuolinen taksikuski UNFPA:n internetsivuilla.

Teija Laakso / maailma.net

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi