Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Miten turvallisuutta ja terveyttä edistetään? - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Turvallisuus ja terveys

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Miten turvallisuutta ja terveyttä edistetään?

Turvallisuus luo pohjan kestävälle kehitykselle. Yhteiskunnallisen vakauden ohella tarvitaan hyvinvoivia ihmisiä.

Väkivaltaiset konfliktit ovat vakavin kehityksen este useissa kehitysmaissa. Konfliktien muuttuminen yhä enemmän maiden välisistä maiden sisäisiksi on korostanut köyhyyden vähentämisen sekä ihmisoikeuksien, demokratian, hyvän hallinnon ja oikeusvaltion rakenteiden vahvistamisen merkitystä konfliktien ehkäisemisessä.

Suomi sovittaa turvallisuus- ja kehityspolitiikan keinoja yhteen siten, että globaali turvallisuus ja vakaus lisääntyvät. Epäoikeudenmukaisuuksien poistaminen ja köyhyyden vähentäminen palvelevat konfliktien, väkivallan ja rikollisuuden ennaltaehkäisyä.

Kehityspolitiikan tehtävänä on toimia turvallisuuden vahvistamiseksi laajassa merkityksessä. Kriisinhallinnan keinoin pystytään vastaamaan jo puhjenneiden kriisien hallintaan, olojen vakiinnuttamiseen ja välittömään jälkihoitoon.

Suomi tarjoaa osaamistaan konfliktien ratkaisemisessa, rauhanturvaamisessa ja siviilikriisinhallinnassa, sovittaen panostukset yhä kiinteämmin yhteen kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun kanssa.

Vain hyvinvoivat ihmiset kykenevät kehittämään itseään, parantamaan aineellista toimeentuloaan ja rakentamaan kestäviä yhteiskunnallisia oloja. Puhtaan veden ja terveellisen ruuan saatavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä terveyden edistämisessä.

Suomi edistää kehitysyhteistyöllä tarttuvien tautien torjumista, seksuaali- ja lisääntymisterveyden parantamista sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden kehittämisestä. Myös muiden terveyspalvelujen kehittäminen köyhimmissä maissa on tärkeää kestävän kehityksen takaamiseksi.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 11.5.2009


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi