Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Miten ihmisoikeudet toteutuvat? Mitä Suomi edistää ihmisoikeuksia? - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Perustarpeet ja ihmisoikeudet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Miten ihmisoikeudet toteutuvat? Mitä Suomi edistää ihmisoikeuksia?

Vaikka ihmisoikeuksien toteutuminen on edistynyt viime vuosikymmeninä, oikeudettomuus, epätasa-arvo ja rankaisemattomuus leimaavat yhä maailmaa monin paikoin. Nykyisin ongelmana ei ole niinkään sopimusten tai lakien puute, vaan se, että tehtyjä sopimuksia ja lakeja ei noudateta.  

Sotilaita Katmandussa, kuva: Milma KettunenYli 10 vuotta jatkunut aseellinen konflikti heikensi ihmisoikeuksia Nepalissa. Kuva: Milma Kettunen

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan muun muassa kidutus, epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit ja sananvapauden rajoittaminen ovat edelleen arkea useissa kymmenissä maissa. Köyhyys ja epätasa-arvo luovat olosuhteita, joissa vakavat ihmisoikeusongelmat, aseelliset konfliktit ja pakolaisuus jatkuvat. Aseellisissa konflikteissa siviileihin kohdistuva väkivalta on yleistä, eivätkä turvapaikkakäytäntöjään tiukentavat maat tarjoa pakolaisille riittävästi suojaa. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava ongelma vakaissakin yhteiskunnallisissa oloissa. 

Suomi on saanut Amnestyltä moitteita ns. nopeutetusta turvapaikkamenettelystä sekä riittämättömistä toimista naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi ja uhrien auttamiseksi. Amnesty pitää myös Suomen siviilipalveluslakia rangaistuksenomaisena, sillä siviilipalvelusaika on yli kaksinkertainen yleisimpään asepalvelusaikaan verrattuna.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisuus on Suomen ihmisoikeuspolitiikan lähtökohta. Kehitysyhteistyössä ihmisoikeuksia edistetään yhtäältä läpileikkaavana teemana, toisaalta erillisillä ihmisoikeuksia, demokratiaa ja hyvää hallintoa edistävillä hankkeilla.

Tasapainoinen kehitys edellyttää niin perinteisten kansalais- ja poliittisten oikeuksien kuin taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamista. Ihmisoikeuspolitiikan tavoitteena on tukea demokratiaa sekä vahvistaa oikeusvaltion rakenteita, hyvää hallintoa ja korruption vastaista työtä.

Demokraattisten instituutioiden ja palvelujen tulee olla eri yhteiskunnallisten ryhmien ja niin naisten kuin miestenkin ulottuvissa. Tämä edellyttää avoimuutta ja tasa-arvoa esimerkiksi koulutuksessa, terveydenhuollossa ja oikeuslaitoksessa.

Pitkästä konfliktista toipuvassa Nepalissa Suomi tukee rauhanprosessia ja demokratiakehitystä Nepalin rauhanrahaston kautta. Ihmisoikeuksia vahvistetaan tukemalla YK:n ihmisoikeuspäävaltuutetun Nepalin-toimistoa ja kansallista ihmisoikeuskomissiota.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Päivitetty 13.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi