Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Mitä ovat ihmisoikeudet? - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Perustarpeet ja ihmisoikeudet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Mitä ovat ihmisoikeudet?

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle yhtäläisesti kuuluvia oikeuksia.

Ihmisoikeuksien tarkoituksena on taata kaikille ihmisarvoinen elämä. 

Naisten taloudelliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ovat heikot Afganistanissa. Kuva: Sam KarvonenNaisten taloudelliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ovat heikot Afganistanissa. Kuva: Sam Karvonen

Nykyisin ihmisoikeuksilla ymmärretään lähinnä oikeuksia, jotka on turvattu kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Ihmisoikeuksien kansainvälisen suojelun käännekohtana voidaan pitää YK:n yleiskokouksessa 10.12.1948 hyväksyttyä ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta.  

Ihmisoikeudet voidaan jaotella kansalais- ja vapausoikeuksiin, poliittisiin oikeuksiin sekä taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin. Oikeuksia ei kuitenkaan voi arvottaa, vaan niistä kaikki ovat yhtä tärkeitä. 

Keskeisiä ihmisoikeuksia ovat muun muassa: 

  • oikeus elämään
  • ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus
  • mielipiteen- ja sananvapaus
  • liikkumisen vapaus
  • oikeus työhön
  • oikeus riittävään elintasoon
  • oikeus lepoon ja vapaa-aikaan
  • oikeus opetukseen

Ihmisoikeuksien julistus turvaa myös oikeuksia, joiden suojaamisesta on sittemmin ollut vaikea päästä yhteisymmärrykseen ja sitoviin sopimuksiin. Tällaisia oikeuksia ovat etenkin pakolaisen oikeus turvapaikkaan, yksilön oikeus kansalaisuuteen ja omaisuuden suoja. Viime aikoina on keskusteltu myös esimerkiksi siitä, onko puhdas vesi ihmisoikeus. 

Vaikka ihmisoikeudet ovat perimmältään yksilön oikeuksia, on joidenkin haavoittuvaisiksi katsottujen ryhmien osalta tehty omia kansainvälisiä sopimuksia. Erillisillä sopimuksilla on pyritty turvaamaan muun muassa lasten oikeuksien toteutuminen sekä lopettamaan naisiin kohdistuva syrjintä.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Muualla verkossa

Päivitetty 11.5.2009


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi