Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Mitkä ovat ihmisen perustarpeet? - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Perustarpeet ja ihmisoikeudet

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Mitkä ovat ihmisen perustarpeet?

Kaikilla maapallon asukkailla on samat perustarpeet, mutta mahdollisuudet niiden toteuttamiseen vaihtelevat. 

Maniokki on ruokavalion perusta monissa Afrikan maissa. Kuva: Marja-Leena KultanenManiokki on ruokavalion perusta monissa Afrikan maissa. Kuva: Marja-Leena Kultanen

Ihminen tarvitsee vettä ja ravintoa elääkseen, suojaa ja vaatetusta selviytyäkseen. Ihmisillä on myös muita tarpeita, joita pidetään inhimilliseen elämään kuuluvina perustarpeina.

Näitä tarpeita on länsimaissa perinteisesti määritetty Maslowin tarvehierarkialla, jossa tarpeet esitetään seitsemänä tasona. Niistä alimpana ovat ihmisen elämän jatkumiselle välttämättömät fysiologiset tarpeet. Hierarkian mukaan jokaisen alemman tason tulee joltain osin olla tyydytetty ennen kuin seuraavan, ylemmän tason tarpeet alkavat viritä.

Kansainvälisessä kehityskeskustelussa perustarpeista käytetään useita erilaisia määritelmiä. YK:n toiminnassa perustarpeisiin luetaan fysiologisten tarpeiden lisäksi koulutus, terveydenhuolto ja lisääntymisterveyden palvelut. 

Köyhimmissä kehitysmaissa monien ihmisten arki keskittyy ruokahuollosta ja muista välittömistä tarpeista selviytymiseen. Köyhien arki on erityisen vaikeaa niin kutsutuissa hauraissa valtioissa. Heikko hallinto ja talous, heikot instituutiot ja käynnissä oleva konflikti tai sen jälkeinen tilanne estävät perustarpeiden täyttymisen.

Maissa, joissa ei ole sosiaaliturvaa, ihmisten perustarpeiden toteutumista määrittävät usein elämään liittyvät suuret riskit. Perheen elättäjän kuolema voi pudottaa muut perheenjäsenet kurjuuteen. Kuivuus vie sadon kaikilta samalla seudulla asuvilta eikä samojen sateiden varassa eläviltä naapureilta irtoa apua. Perinteinen tapa jakaa riskit yhteisön kesken ei välttämättä enää toimi modernisoituvassa yhteiskunnassa.

Sri Lankassa 15 000 kylässä toimiva Sarvodaya Shramadana –liike tuo toisenlaisen näkökulman perustarpeisiin. Ruoan, asunnon, puhtaan veden ja perusterveydenhuollon ohella liike pitää tärkeinä aineettomia tarpeita kuten puhdasta ja kaunista ympäristöä sekä henkistä ravintoa.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 13.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi