Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Tsekki jakaa omia kokemuksiaan - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 5.3.2009

NAAPURIAPUA

Tšekki jakaa omia kokemuksiaan

"Vaikka Tšekki on Euroopassa keskikokoinen maa ja melko uusi toimija kansainvälisellä kehitysareenalla, olen vakuuttunut, että Tšekillä on paljon annettavaa."

Näin julisti Tšekin apulaisulkoministeri Jan Kohout viime syksynä, jolloin hän esitteli Tšekin EU-puheenjohtajuuden (tammi-kesäkuu 2009) kehitysyhteistyön pääkohtia.

Kohout perusteli Tsekin antia ainutlaatuisilla kehitys- ja muuttumiskokemuksilla.

Tšekki myös hyödyntää kokemuksiaan, ja se näkyy selvimmin vuonna 2005 allekirjoitetuissa yhteistyöohjelmissa Moldovan, Bosnia-Hertsegovinan ja silloisen Serbia ja Montenegron kanssa. Yhteistyöohjelmat on laadittu vuosille 2006-2010. 

Tšekki lupaa välittää Moldovalle kokemuksiaan taloudellisesta ja sosiaalisesta muuttumisestaan ja sitoutuu tukemaan Serbia ja Montenegron yhdentymistä Euroopan unioniin.

Pieniä summia liian monelle

Tšekin annettava on vielä suhteellisen vaatimatonta, ainakin jos sitä mittaa käytetyn rahan määrällä. Vuonna 2007 Tšekki käytti kahdenväliseen kehitysyhteistyöhön 58 miljoonaa euroa.

Yhteistyömaata kohti se merkitsi pieniä summia, koska Tšekillä on hanketoimintaa kahdeksan pääkumppanin lisäksi monessa muussakin maassa.

Ulkomaiset asiantuntijat ovatkin kehottaneet Tšekkiä supistamaan sekä yhteistyömaidensa määrää että toimintasektorien kirjoa. Euroopan ulkopuolella Tšekin keskeiset kumppanuusmaat ovat Angola, Mongolia, Vietnam, Jemen ja Sambia.  

Monenkeskiseen yhteistyöhön Tšekki käytti toissa vuonna 77 miljoonaa euroa. Niistä yli puolet kului EU:n kehitysyhteistyötoiminnan rahoittamiseen ja Euroopan kehitysrahaston maksuosuuteen. Tuki YK-järjestöille on pysynyt pienenä.

Kehitysyhteistyön määrärahojen osuus Tšekin bruttokansantulosta nousi toissa vuonna 0,11 prosenttiin. Osuus pysyy samana vuosina 2008-2009, ennakkotiedot viime vuoden ja ennusteet kuluvan vuoden kehityksestä kertovat.

Tšekin ulkoasiainministeriö on puolustanut kehitysyhteistyömäärärahojen bktl-osuuden nostamista EU:n linjauksen mukaisesti 0,17 prosenttiin vuonna 2010, mutta budjettivalmistelusta vastaava valtiovarainministeriö ei ole lämmennyt ajatukselle.

Vesihuoltoa ja ympäristönsuojelua

Tšekki auttaa kahdenvälisen hankeyhteistyön keskeisiä kumppaneitaan muiden muassa vesi- ja jätevesihuollon kehittämisessä ja ympäristöä pilaavien saasteiden eliminoimisessa. Myös terveydenhuolto ja maa- ja metsätalous ovat tšekkien kehitysyhteistyön vahvoja aloja.

Tšekki on sopinut usean pääkumppanuusmaansa kanssa, että yhteistyön läpikäyvinä tavoitteina ovat miesten ja naisten tasa-arvo sekä julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen.

Moldovassa tšekit osallistuvat poliisin ja rajavartioston voimavarojen kartuttamiseen. Vuosina 2006-2010 pyritään luomaan myös tehokas maahan- ja maastamuuttoasioiden hallinto.

Tšekki korostaa EU-puheenjohtajuudensa aikana myös paikallisten kestävien energialähteiden kehittelyä.

”Useimpien vuosituhattavoitteiden saavuttamisen ennakkoehtona on kestävien energialähteiden kehittely, mutta siitä keskusteltaessa paikallista näkökulmaa on aliarvioitu”, Kohout totesi ennen Tšekin EU-puheenjohtajakauden alkua.

Tammikuun lopussa Tšekki järjestikin EU-maiden kehitysyhteistyöministereille seminaarin, jossa pohdittiin paikallisen näkökulman huomioonottamista kestävän energian edistämisessä.

Tšekki pitää "itäistä ulottuvuutta" läpikäyvänä teemana puheenjohtajakauden kehitysasioiden ohjelmassaan. Tšekkien mielestä Itä- ja Kaakkois-Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen kokemuksia pitää analysoida ”potentiaalisena lähteenä maailman muiden osien kehitysstrategioiden kehitystyölle”.

Juhani Artto

(Kehitys-Utveckling 1.2009)

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 26.2.2009


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi