Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Företagen i Sydostasien inte redo för klimatförändringen - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 2.2.2009

Företagen i Sydostasien inte redo för klimatförändringen

Företagen och regeringarna i Sydostasien vaknar lÅngsamt upp till de Åtgärder som klimatförändringen kräver, trots att regionen är känslig för översvämningar, torka, stormar och stigande havsvatten, visar en färsk utredning. 

Fattigdomen i Laos gör det svÅrare för människorna att anpassa sig till klimatförändringens risker. Foto: Marja-Leena KultanenFattigdomen i Laos gör det svÅrare för människorna att anpassa sig till klimatförändringens risker. Foto: Marja-Leena Kultanen

Klimatforskarna anser det vara ganska troligt att havsvattennivÅn stiger med en meter under de kommande hundra Åren, vilket hotar att dränka fyra av de största städerna i Sydostasien; Bangkok, Jakarta, Hanoi och Ho Chi Minh City. I Vietnam skulle en meter högre vatten täcka 12 % av landets yta och en fjärdedel av befolkningen skulle bli tvungna att evakueras.

De här dystra siffrorna har inte lyckats väcka regeringarnas och företagarnas beslutsfattare till insikt fast det handlar om sista stunden för handling, visar en rapport gjord av Världens naturresursinstitut WRI och CSR-Asia (organisationen för asiatiska företags samhällsansvar). Sveriges bistÅndsmyndighet SIDA har understött utredningen.

Enligt rapporten kommer ostasiatiska företag snart att stÅ öga mot öga med klimatförändringens konsekvenser, bÅde direkta och indirekta. Riskerna kan gälla företagens verksamhet, lagstiftningsfrÅgor, produktmarknadsföring eller anseende. Men riskerna kan ocksÅ innebära ocksÅ fina möjligheter för dem som handlar snabbt. De företag som blir efter kommer att trilla av vagnen helt.

”De naturkatastrofer som klimatförändringen Åstadkommer kommer att öka i antal, och de kommer att ställa till med allt mer störningar i trafiksystem och eldistribution, bÅde för företagens produktionskedjor och för deras kunder. Försäkringarnas priser kommer att stiga eftersom mÅnga försäkringsbolag redan räknar med de risker som klimatförändringen medför”, berättar WRI-forskaren Kirk Herbertson, som presenterade rapporten i Bangkok.

Draghjälp frÅn regeringshÅll behövs

Enligt Herbertson mÅste ocksÅ de sydostasiatiska ländernas regeringar ta de ekonomiska problemen som klimatförändringen för med sig pÅ allvar.

”Regeringarna borde inkludera projekt för avvärjning och anpassning till klimatförändringen i sina ekonomiska stimulanspaket. Finansiering kan man fÅ t.ex. frÅn industri som producerar mycket koldioxidutsläpp, eller frÅn högre skatter pÅ deras produkter.”

FN:s ekonomiska och sociala kommission för Asien och StillahavsomrÅdet, ESCAP:s generalsekreterare Noeleen Heyzer anser att regeringarna bör stödja överföringen av grön teknologi frÅn utvecklade länder till fattigare.

”Regeringarna kan skapa nya gröna marknader, särskilt inom energisektorn. Teknologin behöver inte vara omfattande. Med hjälp av mikrokrediter kan man t.ex. skaffa solenergipaneler till de allra fattigaste omrÅdena.”

De mest sÅrbara regionerna kartlagda

En sÅrbarshetsanalys har nyss gjorts i samband med klimatförändringen i Sydostasien. Kanadas internationella utvecklingsforskningscenter IDRC:s utredning visar hur sÅrbara länder och regioner är genom att kombinera fyra känslighetsfaktorer: frekvensen av stormar och andra extrema väderfenomen, folktäthet, naturskyddsomrÅden och medborgarnas socioekonomiska anpassningsförmÅga.

Av de sammanlagda känslighetsfaktorernas poäng bildas en karta som visar att de mest sÅrbara regionerna är Java i Indonesien, Kambodja, Norra Laos, Filippinerna och Mekongdeltat i Vietnam.

SÅrbarheten pÅ ön Java och Mekongdeltat förklaras av den stora risken för översvämningar och den stora folktätheten, medan fattigdomen i Kambodja och Laos gör det svÅrt för invÅnarna att anpassa sig till klimatförändringens risker. Filippinerna är i sin tur mest utsatt för orkaners förödelse.

Timo Kuronen

Skribenten är frilansjournalist bosatt i Thailand

Videoinspelning av mötet “Climate Game Change – innovations and solution for climate change adaptation” finns pÅ SIDA:s webbtjänst.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 5.2.2009


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi