Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Riskabelt att vara kvinna i Malawi - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 8.12.2008

Riskabelt att vara kvinna i Malawi

Aids blomstrar när det är matbrist

UtÅt visar stamhövdingarna en positiv inställning till Malawis aidspolitik, men ingen vet vad som händer i skydd av nattens mörker. ”Man tror bland annat en änka mÅste ha samlag genast efter att hennes man har dött, för att blidka andarna”, säger Judith Jere som är chef för den lutherska kyrkans avdelning för utvecklingssamarbete.

 

”Under sex Års tid har fem av mina syskon dött, fyra av dem i aids", säger Judith Jere. Foto: Katri Simonen”Under sex Års tid har fem av mina syskon dött, fyra av dem i aids", säger Judith Jere. Foto: Katri Simonen

Det har ingen betydelse om mannen som besöker änkan är hiv-positiv eller inte. Kvinnor i Malawi fÅr aldrig nÅgonsin vägra gÅ med pÅ sex. Men numera försöker man ändra pÅ den rÅdande attityden.

Av befolkningen som uppgÅr till 13 miljoner är majoriteten olika slag av kristna, en tredjedel muslimer och resten animister. MÅnggifte är vanligt bland dem alla.

De sexuella kontakterna ökar pÅ grund av den enorma fattigdomen. Malawi är världens sjätte fattigaste land och varje År drabbas landet av matbrist under regnperioden. För ensamförsörjande och föräldralösa flickor kan sex vara det samma som levebröd. Särskilt när tobaken har skördats, och odlarna är som förmögnast och pÅ festhumör, dÅ slösar de sina pengar. Flera förhÅllanden uppstÅr ocksÅ när männen ger sig iväg till Moçambique för att söka arbete under hungermÅnaderna.

”Kvinnorna är inte skyldiga till att aids sprids”, konstaterar Judith Jere lugnt.

År 1999 utlystes ett nationellt aids-nödtillstÅnd i landet. Men till effektiva Åtgärder nÅdde man först År 2004 i och med det andra nationella programmet mot hiv/aids.

För närvarande finns det ungefär en miljon hiv-positiva i Malawi och av dem är cirka 60 % kvinnor. De föräldralösa barnen pÅ grund av aids är 850 000, och deras antal ökar med 65 000 barn Årligen.

Ingen gÅr säker, inte ens Judith Jere fast hon har vuxit upp i en lycklig och religiöst övertygad familj bestÅende av sju syskon, mamma och en pappa som var lärare vid presbyterianernas missionsstation.

”Under sex Års tid har fem av mina syskon dött, fyra av dem i aids. Efter sig lämnade de tre barn av vilka tvÅ är hiv-positiva. Jag tar hand om dem.”

Vatten kan bryta den onda cirkeln

Den lutherska kyrkan i Malawi har bara 100 000 medlemmar men församlingar pÅ olika hÅll i landet. År 2005 valdes Judith Jere till deras första chef för utvecklingsfrÅgor och i År anslöt hon sig till kyrkan som församlingsmedlem ocksÅ.

”Den lutherska diakonin hjälper alla oberoende av deras tro”, motiverar hon.

Jere har studerat jord- och boskapsvetenskap i England och arbetat bland annat som Danidas programdirektör och konsult i Malawi.

När det gäller vÅrdverksamheten genomsyrar aidsarbetet kyrkans program. I första hand gäller det att förebygga. Inom upplysningsverksamheten använder man sig mycket av drama, dans och sÅng, eftersom bara 42 % av kvinnorna och 52 % av männen kan läsa. Man delar ut kondomer till familjer och ordnar testningstillfällen ocksÅ annars än vid de Årligen förekommande nationella testdagarna.

Av de smittade försöker man hjälpa dem som är i bäst kondition att fÅ nya utkomstmöjligheter. Medicinerna är gratis men det behövs resepengar för att förnya dem. De sjuka och föräldralösa tas om hand sÅ att man motiverar frivilliga krafter att ställa upp som vÅrdare.

Kyrkans aidsarbete är för det tredje koncentrerat till vatten. Att bygga bevattningsfaciliteter är nyckeln till matsäkerhet, och kan bryta den onda cirkel av flickor och kvinnor som drabbats av svält och anhörigas död, och som för att överleva försörjer sig pÅ sex, och därmed utsätter sig själva för större smittorisk.

”Kvinnor och föräldralösa drabbas ofta av sexuellt vÅld. Vi har grundat nämnder som bland annat bestÅr av pensionerade läkare och tjänstemän för att jämka mellan parterna och vid behov driva offrens sak vidare”, berättar Jere.

Bra arbetsmiljö

Trots de stora utmaningarna finns det möjligheter i Malawi ocksÅ.

Människorna är öppna och mottagliga, det är inte svÅrt att arbeta med dem. Fred rÅder i landet och mÅngpartisystemet är ”ganska bra”. Bland medborgarorganisationerna har man börjat ställa krav pÅ att hälften av parlamentets medlemmar borde vara kvinnor. Följande val blir i maj mÅnad.

Malawis lutherska kyrkas utvecklingsavdelnings chef, Judith Jere, besökte Finland i samband med världens aids-dag. Finlands Missionssällskap stödjer verksamheten som beskrivs i denna artikel med stöd av utrikesministeriet.

Katri Simonen

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 8.12.2008


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi