Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Den humanitära krisen i Zimbabwe förvärras ytterligare - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 5.12.2008

Den humanitära krisen i Zimbabwe förvärras ytterligare

Det svÅra politiska läget i Zimbabwe och den ekonomiska krasch som följt i dess spÅr har drivit landet in i en djup kris av aldrig tidigare skÅdat slag, som nu hotar att tillspetsas ytterligare. Landet har pÅ tio År hamnat i en situation där största delen av befolkningen svälter och mer än 90 % är arbetslösa. över en miljon invÅnare har redan flytt frÅn landet. 

Tarja Valtonen-Simão träffade nyligen fackförbundsaktiva i Zimbabwe. Foto: Riitta SaarinenTarja Valtonen-Simão träffade nyligen fackförbundsaktiva i Zimbabwe. Foto: Riitta Saarinen

”Det rÅder brist pÅ allt: mat, vatten, bränsle och mediciner. Vattenverket i Harare har upphört med sin verksamhet eftersom de inte fick tag pÅ kemikalier för att rena vattnet. De flesta sjukhusen har stängt. I den nyligen utbrutna koleraepidemin har redan hundratals människor dött”, berättar Tarja Valtonen-Simão som är programplanerare för Afrika vid SASK (Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus).

Valtonen-Simão har just Återvänt frÅn Afrika där hon träffade representanter för fackförbund i Zimbabwe. Den internationella fackförbundsrörelsen är mycket bekymrad över situationen i Zimbabwe och befarar att den kommer att leda till en humanitär katastrof i stor skala.

”Zimbabwes inflationssiffror är ofattbara, för tillfället är inflationen redan 231 miljoner procent. Olika slag av kontantuttagsbegränsningar har gjort att folk inte har kunnat lyfta sina löner och pengar i bankerna sedan juni mÅnad”, berättar Valtonen-Simão.

”Vissa fÅr sin lön i forma av mat eller bränsle. Hur överlever folk vardagen? Somliga fÅr hjälp av släktingar i utlandet eller smugglar valuta in i landet. Man kan säga att tvÅ ekonomier existerar i Zimbabwe. I praktiken är det USA-dollar som är den officiella valutan men det är förbjudet för vanliga medborgare att ha USA-dollar.”

Delta i appell pÅ SASK webbsidor

SASK har understött Zimbabwes fackförbunds centralorganisation ZCTU länge. Fackförbunden har en stark ställning i landet även om dess medlemmar ofta har rÅkat ut för hotelser och pÅtryckningar. MÅlet med SASK projekt är att försvara och Återinföra mänskliga rättigheter och fackförbundsrättigheter, samt att informera mera.

Nu vill SASK väcka uppmärksamhet för läget i Zimbabwe med hjälp av en appell. Den kan man underteckna pÅ SASK:s webbsidor, och där räknas ZCTU:s viktigaste krav pÅ Zimbabwes ledning upp: kontantuttagsbegränsningarna i bankerna mÅste upphävas, de humanitära organisationerna mÅste fÅ verka och man mÅste hitta en väg ut ur den politiska Återvändsgränden med hjälp av en temporär, neutral medlare.

Appellen nÅr, via de nordiska ländernas ambassad i Zimbabwe, president Mugabes regering och Zimbabwes centralbank.

Röda Korset vill trygga matsäkerheten

Kristiina Kumpula frÅn Röda Korset i Finland besökte Zimbabwe i slutet av oktober för att bekanta sig med Röda Korsets program där, speciellt aidsarbetet. I landet finns över en miljon aidspatienter. Röda Korset har utbildat frivilliga som stödjer patienterna, deras familjer och barn som blivit föräldralösa pÅ grund av aids.

”Hiv/aids gör det ännu svÅrare att klara sig i ett läge där samhällets fundamentala strukturer redan har kollapsat. Finlands Röda Kors har verkat länge i Zimbabwe och samarbetat med det lokala Röda Korset. HälsovÅrdsprogrammets tyngdpunkt ligger just nu pÅ matsäkerheten. I År har vi understött matsäkerhetsprogrammet med 1,5 miljoner euro”, berättar Kumpula.

”Det humanitära läget i Zimbabwe har förvärrats ytterligare. Hjälp behövs nu mer än nÅgonsin, när nästan 13 000 människor har insjuknat i kolera och vattendistributionen i Harare har upphört. Behovet av hjälp ökar i och med att vattentäkterna är förorenade och det rÅder brist pÅ föda och kaos i samhället.”

Enligt Kumpula är det allra viktigaste just nu att man förhindrar att koleraepidemin sprider sig. Det svÅraste är att fÅ tillgÅng till rent vatten. Med hjälp av frivillig arbetskraft delar Röda Korset ut vätskeersättningsdrycker och tvÅl. Det är ocksÅ meningen att man ska bygga brunnar för att säkra vattentillgÅngen.

”Finlands Röda Kors har ocksÅ beredskap att bistÅ Zimbabwe med mera hjälp för att hejda koleraepidemin” konstaterar Kumpula.

Riitta Saarinen

Skribenten är frilansjournalist insatt i utvecklingsfrÅgor.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 5.12.2008


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi