Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Motion bra för irakiska flyktingars rehablitering - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 21.7.2008

Motion bra för irakiska flyktingars rehablitering

Det bor nästan en miljon irakiska flyktingar utan fulla medborgerliga rättigheter i Jordanien. Det finska Fida Internationals verksamhetscenter ger dem som löper en risk att marginaliseras möjlighet till utbildning samt social och mental rehabilitering.

”Irakiska flyktingar lider av djupgående trauman och depression. Många har också fysiska skador men de psykiska problemen är påtagligt allmänna. Att delta i centrets kurser ger dem nytt innehåll i livet och hjälper dem att få distans till sina obehagliga minnen”, säger Naglaa (namnet ändrat), som är idrottsinstruktör på centret Al-Ataa.

Al-Ataa-centret ligger i östra Amman. 85 procent av centralens verksamhet finansieras med stöd från utrikesministeriet medan Fida International svarar för 15 procent.

Naglaa är bekant med de irakiska flyktingarnas problem både genom sitt jobb och via sin släkt. Naglaa kom från Irak till Jordanien för att studera år 2000 och hennes föräldrar och en stor del av släktingarna lever numera som flyktingar i Jordanien. Naglaa talar med försiktighet om de irakiska flyktingarnas situation och väljer sina ord med omsorg. Hon vill inte heller säga sitt namn eller bli fotograferad.

”De irakiska flyktingarnas sociala ställning är svag i Jordanien. De tillåts inte arbeta och deras barn har endast få möjligheter att gå i skolan. De irakiska flyktingarna löper en flerfaldig utslagningsrisk och deras färdigheter i livshantering behöver mycket förstärkning”, säger Naglaa.

Utbildning och rehablitering

”Många irakiska kvinnor är inte vana vid att röra på sig och de saknar kontakt med sin kropp och en uppfattning om hur man sörjer för ett allsidigt välmående. På motionskurserna berättar vi också om hälsosamma matvanor för dem”, säger Naglaa.

Al-Ataa bjuder inte bara på aerobic, utan också på kurser i engelska och datateknik och hårfriserings- och sömnadskurser. Centret har ett eget gym som kvinnor och män kan använda på separata tider. Kursdeltagarna betalar en liten, formell avgift.

”Formellt är jag idrottsinstruktör men i praktiken är jag psykisk rådgivare, liksom alla våra kursledare. Människornas rehabilitering främjas på många sätt då de deltar i kurserna. Samtidigt som de lär sig nya färdigheter får de en chans att pusta ut från sina vardagsrutiner, nya sociala kontakter och en möjlighet att tala om sina trauman. Jag upplever att det här centrets verksamhet är väldigt nyttig för den förbättrar människornas livskvalitet”, säger Naglaa.

Fida Internationals projektarbetare Jorma och Heini Kuitunen samordnar arbetet vid flyktingarnas verksamhetscenter i Amman. Foto: Päivi Arvonen.Fida Internationals projektarbetare Jorma och Heini Kuitunen samordnar arbetet vid flyktingarnas verksamhetscenter i Amman. Foto: Päivi Arvonen.

Al-Ataa som öppnades hösten 2007 verkar i samarbete med de jordanska myndigheterna och flera internationella organisationer. Centret sysselsätter två jordanska anställda och fem irakiska frivilligarbetare. Centrets verksamhet samordnas av Fida Internationals projektarbetare Heini och Jorma Kuitunen.

”Vår uppgift är att utbilda centrets anställda så att de självständigt kan ansvara för centrets verksamhet. Vi ger råd, handleder och finns till hands som moraliskt stöd”, säger Heini Kuitunen.

Heini och Jorma Kuitunen arbetar med utvecklingssamarbete för Fida International i Jordanien sedan år 2002.

”Syftet med vårt utvecklingssamarbetsprojekt och Al-Ataa-centret är att förbättra livshanteringen hos flyktingar i svag och sårbar ställning. Tillsvidare har alla fått plats på kurserna, men vid behov ges de mest behövande förtur”, säger Jorma Kuitunen.

Helen Maayah undervisar i engelska. Foto: Päivi KarvonenHelen Maayah undervisar i engelska. Foto: Päivi Karvonen

Centret erbjuder också gratis kurser särskilt i frågor kring familj och hälsa. En gång i månaden ordnar man ett gratis seminarium på centret. Det kan till exempel handla om föräldraraskapets roller i familjen, barns uppväxt och utveckling eller hemvård och förebyggande av vanliga sjukdomar. Samma teman tas också upp när de frivilliga gör sina hembesök varje vecka.

”Flyktingskapet leder ofta till rådvillhet i föräldrarollerna då familje- och släktsammanhangen har splittrats. Nyttan med seminarierna flerfaldigas när deltagarna berättar om det de hört för andra. På så sätt kan de hjälpa sin egen närkrets”, säger Heini Kuitunen.

Fida International är en av utrikesministeriets tio partnerorganisationer.

Text och foto: Päivi Arvonen

 Skribenten är frilansjournalist bosatt i Kairo. Hon besökte Jordanien i juni 2008.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 18.7.2008


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi