Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Barnperspektiv på säkerhet - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Maat: Uutiset maittain A-Z

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna
Uutiset, 4.6.2008

Barnperspektiv på säkerhet

I ett pågående fotoprojekt i Finland och Peru utreds hur barn i olika kulturer och miljöer uppfattar begreppet säkerhet. Vad är de rädda för och vad ger dem trygghet?

För ett barn innebär säkerhet i första hand en känsla av trygghet. Denna trygghet skapas huvudsakligen av det som är riktigt nära, det vill säga den egna familjen och närmiljön.

I diskussionen om barnens rätt till skydd och omsorg behandlas vanligtvis inte det som är helt vardagligt. I fokus är då verkningarna av konflikter och andra kriser, fysiska övergrepp eller i övrigt grava kränkningar av barnets integritet.

Nu i år förverkligas i Finland och Peru ett fotoprojekt som vill lyfta fram vardagens dimension av säkerhet och samtidigt ge en röst åt barnen själva.

Barn från inalles åtta lågstadieklasser, fyra i Finland och fyra i Peru, deltar i projektet, som har initierats av medborgarorganisationen Finlands Tinku. Skolorna har valts så att de representerar både olika livsmiljöer och landsändor. Merparten av de peruanska barnen tillhör landets ursprungsbefolkning.

I Finland dras projekten av klasslärarna, i Peru ligger ansvaret hos Tinkus samarbetspartner, medborgarorganisationen Warmayllu – Comunidad de Niños och en finländsk utsänd frivilligarbetare.

Barnen, som är kring tolv år gamla, har fått i uppdrag att i bild och korta texter ge uttryck för egna känslor, erfarenheter och tankar om trygghet samt osäkerhet. I praktiken skall barnen ta två fotografier: ett som visar vad de är rädda för, ett annat som berättar om vad som ger dem trygghet.

Det egna och det främmande

Barnen uppmuntras inte enbart till att betrakta den egna omgivningen och bearbeta egna känslor. Då barnen upptäcker både likheter och olikheter i varandras uppfattningar om verkligheten kan projektet bidra till ökad förståelse över kulturgränserna.

Ännu har barnen inte hunnit bekanta sig med de fotografier och berättelser som andra skolklasser har åstadkommit.

Eleverna i Freinetskolan i Raumo antar att barnen i Peru är rädda för jordbävningar, tsunamin, hotfulla typer på gatan och rånare. Barnen i byn Shicuana i norra Peru trodde å sin sida att finländska barn i stort sett ängslas för samma saker som de själva är rädda för, det vill säga andar (som särskilt sätter sig i rörelse under La mala hora, som infaller var sjätte timme efter tolvslaget), tokiga och ormar samt för att få stryk.

Fotografierna och de korta berättelserna som hör till kommer att utnyttjas för ambulerande utställningar både i Finland och i Peru. Utställningen har premiär på Finlands fotografiska museum i Helsingfors, där den visas mellan 14.8.-7.9.2008.

Bilderna kommer också att publiceras på Tinkus webbsidor (www.tinku.fi) tillsammans med läromaterial om projektet och temat säkerhet.

Fotoprojektet har fått understöd av utrikesministeriet inom ramen för understöd för medborgarorganisationers utvecklingsinformation och utvecklingsfostran.

 Max Holm

(Kehitys-Utveckling 2/2008)

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 4.6.2008


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi