Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Invalidiserade dykare i Mosquitia - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 18.4.2008

Invalidiserade dykare i Mosquitia

Hummerdykning är en het fråga i en av Honduras avlägsna kusttrakter. Dykarna tillhör miskitofolket som förtjänar sitt uppehälle genom den farliga hanteringen men nu har de börjat organisera sig och kräva rättigheter.

För 15 år sedan blev Carlos Flores Morales invalidiserad vid en hummerdykning, liksom många andra hummerdykare. Foto: Emily HöckertMFör 15 år sedan blev Carlos Flores Morales invalidiserad vid en hummerdykning, liksom många andra hummerdykare. Foto:Emily Höckert

Finlands ambassad i Nicaragua stödjer lokala organisationer som representerar ursprungsbefolkningen miskitos, ensamförsöjare, ålderstigna och handikappade.

I Mosquitia verkar två lokala dykarorganisationer. Den ena representerar arbetande yrkesdykare och den andra invalidiserade dykare och avlidna dykares änkor.

Fiskare dyker med livet som insats

Dykarna värvas till hummerfiske på trålare som kommer från andra orter. På trålarna arbetar de under omänskliga omständigheter med sin hälsa och till och med sitt liv som insats. På fisketrålarna är dykarna tvungna att göra många dykningar per dag med ingen annan utrustning än primitiva syretuber på ryggen.

För mycket fiske har gjort att humrarna minskat i Mosquitias vattendrag och dykarna måste våga sig allt djupare ner för att hitta de värdefulla skaldjuren. Fattigdomen och den dåliga sysselsättningssituationen tvingar dem att ta stora hälsorisker för att skaffa sitt levebröd.

Hummerinkomsterna försvinner

Invalidiserade dykare samlade i sin organisations utrymmen. Foto: Emily HöckertInvalidiserade dykare samlade i sin organisations utrymmen. Foto:: Emily Höckert

Hummern fångas i Mosquitias vatten men inkomsterna man får från den försvinner från orten. Hummerfisket sköts av en elit i Honduras som säljer största delen av fångsten skattefritt till en amerikansk restaurangkedja. Som följd av den livsfarliga hungerfångsten har cirka 330 mosquitiska dykare dött och över 500 blivit förlamade.

Det finns inget skyddsnät för de invalidiserade dykarna eller de förolyckade dykarnas familjer. Hummertrålarnas arbetsgivare och Honduras myndigheter lämnar dem åt sitt öde.

Invaliditeten omintetgör familjernas levebröd

Carlos Flores Morales är en av de invalidiserade dykarna. Hans dykande tog slut i och med en skada han ådrog sig för 15 år sedan. I november år 2007 blev han klar med sina treåriga studier i företagsverksamhet, inriktad på träning i att grunda eget. Fast skolan är belägen i Puerto Lempira har det varit mycket svårt att genomföra studierna på grund av ekonomiska svårigheter, berättar han.

Hemmafrun Melvia Cristina Guerrero hör till de invalidiserade dykarnas organisation och hon blev änka för fyra år sedan när hennes man omkom under en hummerdykning. Hon är ensam tvungen att försörja åtta barn som hon skulle vilja skicka till skolan. För tillfället har hon inte ens tillräckligt med pengar för att köpa dem mat och kläder. Hennes familj har inte fått någon hjälp av staten, för att inte tala om några ersättningar av trålarna som anställer dykarna. Många andra faderlösa familjer i Mosquitia delar Guerreras och hennes familjs öde.

Ljus i sikte

De invalidiserade dykarnas organisation har ansökt om juridisk hjälp för sina medlemmar. De vill reda ut de brott mot mänskliga rättigheter som dykarna har blivit utsatta för, och ställa hummertrålarna och hummerkedjan till svars för sina handlingar. Förutom den juridiska hjälpen försvarar några amerikanska medborgarorganisationer Honduras dykares rättigheter, och de bedriver också informationsverksamhet utanför hummerkedjans restauranger.

I Honduras huvudstad Tegucigalpa ordnades i oktober 2007 det första nationella miskitomötet. Bland annat med hjälp av det stöd Finland gav kunde 23 invalidiserade dykare resa dit och berätta för beslutsfattare om sin svåra belägenhet.

Text och bilder: Emily Höckert

Skribenten praktiserade vid Finlands ambassad i Nicaragua år 2007.

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 18.4.2008


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi