Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Angola: Såren läker långsamt - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 4.3.2008

GODA NYHETER FRÅN AFRIKA?

Angola: Såren läker långsamt

Angolas minproblem hör till de svåraste i världen. Inbördeskriget rasade i 27 år och de stridande parterna minerade betydande delar av landet. En stor del av minorna är fortfarande aktiva och årligen skadas eller dödas hundratals människor.

"Det var en söndag för sju år sedan. Jag var på hem från kyrkan, jag hade bråttom och jag valde en ny genväg. Plötsligt small det till under högra foten." Det berättar 20-årige Adeloso, hemma från en by i provinsen Bié i centrala Angola.

Han är ett av tusentals minoffer i ett land, där det fortfarande enligt uppskattningar finns över en miljon minor utspridda i naturen, på åkrar och längs med vägar. Under det långa inbördeskriget såldes minor till Angola från alla världens hörn.

Adeloso befinner sig nu på det statliga sjukhuset Bomba Alta i det fortfarande sönderskjutna Huambo, som av portugiserna kallades för "Nova Lisboa".  Här har han fått en ny protes anpassad till sin högra benstump och han övar sig nu flitigt att gå med den. Sjukhuset Bomba Alta får stöd från Internationella rödakorskommittén (ICRC) som i enlighet med sitt mandat bistår offer för konflikter. Kommittén stöds i sin tur av Finlands Röda Kors och utrikesministeriet.

Adeloso hade tur eftersom han fick behålla sitt knä och redan som tonåring fick sin första protes. Quintina, 32, har redan i sjutton år levt utan det ena benet och hon har anpassat sig till ett liv med kryckor. Hon är på sjukhuset för att få rehabilitering.

"Alla minoffer vill inte ha proteser. Proteser kräver att man kommer till sjukhuset för ett par veckor och anpassningen tar mycket längre tid", säger Turk Nour, kanadensisk ortoped, som jobbar på sjukhuset Bomba Alta.

"Men åt alla unga människor och sådana som har knäet kvar rekommenderar vi absolut proteser. Vi har också finansierat en del patienters resor hit, eftersom de annars inte skulle ha råd att komma", fortsätter han.

Bredvid Quintina sitter 11-åriga Cecilia: "Jag kommer inte ihåg olyckan, men mamma har berättat att det hände under kriget". Cecilia var bara tre år då en granat exploderade under hennes fot. Hon fick relativt snabbt en protes implanterad.

Nu kommer hon till Bomba Alta varje år eftersom hon är i växande ålder och protesen måste bytas ut. Då Cecilia rör sig haltar hon bara lite. Hon har inte heller några problem med att ta sig upp för eller ner för trappor.   

Miljoner minor kvar

Samtidigt som minornas offer rehabiliteras i sjukhuset Bomba Alta pågår en febril verksamhet på olika håll i Angola för att gräva fram och oskadliggöra de minor som fortfarande ligger kvar i naturen. Både internationella medborgarorganisationer och Angolas egna myndigheter drar sitt strå till stacken. På så sätt försöker man minska risken för nya minoffer.

Fem år efter freden i Luena som gjorde slut på det 27 år långa inbördeskriget skördar minorna i Angola fortfarande ett hundratal nya offer årligen. Stora områden kan inte brukas för jordbruk eller bosättning och många vägar är avspärrade. 

Arbetet är långsamt. En minröjare kan under en dag röja tjugo kvadratmeter. Då går han först med metalldetektor och sedan med en liten hacka genom marken till tjugo centimeters djup. En stor del av tiden går åt till att röja undan vegetationen. Det säger sig självt att det kommer att ta en mycket lång tid att göra hela det vidsträckta Angola minfritt. Enligt uppskattningar finns det fortfarande 1 300 kvadratkilometer minerade områden i Angola.

Medborgarorganisationen HALO Trust Fund sysselsätter över tusen angolaner som minröjare. I staden Cuito Cuanavale i södra Angola är organisationen stadens största arbetsgivare. Utanför staden finns stora minbälten som de kubanska trupperna i inbördeskriget minerade. Kuba stödde regeringstrupperna mot Unita-gerillan och minorna lades ut för att hindra Unita att erövra staden.

De minerade områdena är i omedelbar närhet av bosättningen. Några hundratal meter från avspärrningen simmar barnen i en liten flod. De minerade områdena har försetts med stora varningsskyltar. Trots det förekommer olyckor regelbundet.

Minröjning kräver noggrannhet

Två av HALO Trust Funds minröjningssektioner har finansierats av Finlands utrikesministerium. "Personminorna har lagts ut symmetriskt och det gör vårt arbete lättare", berättar Afonso som sedan år 2005 har varit gruppchef vid ett minröjninsfält utanför Cuito Cuanavale som Finland finansierar.

Sedan 2005 har hans sektion grävt fram och oskadliggjort 583 minor av vilka 113 var pansarminor och resten personminor. Ibland ligger det en pansarmina under en personmina.  

De viktigaste förutsättningarna för att bli en bra minröjare är att man är motiverad, disciplinerad och att man inte för ett ögonblick glömmer bort vad man sysslar med.

"Arbetet är farligt och det kräver noggrannhet men det är samtidigt mycket motiverande. Vi röjer betesmark för vår boskap och odlingsmark för vårt jordbruk. Det som vi gör är viktigt för våra barns framtid och för hela Angolas framtid."

Erik af Hällström

Skribenten är ambassadråd och arbetar för utrikesministeriet vid enheten för humanitärt bistånd.

Det humanitära minproblemet i ett globalt perspektiv

I statistiken över det globala minproblemet brukar man inkludera förutom infanteriminor också fordonsminor, granater och andra icke-exploderade krigsrester (ERW). 

450 kvadratkilometer minerad mark röjs årligen men trots det berörs fortfarande över 90 länder av områden där det finns minor eller rester av icke-exploderade vapen. De minerade områdena försvårar jordbruk, bosättning och hållbar utveckling.

År 2006 röjdes 217 000 personminor, 18 000 fordonsminoroch 2,15 miljoner icke-exploderade krigsrester (ERW).

Enligt uppskattingar finns det 170 miljoner landminor lagrade i 46 länder. Minornas eller minresternas antal i naturen kan inte uppskattas exakt.  

Över femtusen civila personer skadas eller dör årligen efter att ha trampat på eller rört vid en mina. Antalet offer har minskat under de senaste åren. Det finns uppskattningsvis över 300 000 minoffer i 80 länder.

475 miljoner USD satsades på humanitär minverksamhet år 2006, de största bidragsgivarna var USA, EU-kommissionen, Norge och Kanada.

Finlands humanitära minbudget är fem miljoner euro detta år. Pengarna används till minröjning och bistånd till minoffer i Afganistan, Angola, Etiopien, Kambodja och Somalia. Finland har stött humanitär minverksamhet med biståndsmedel sedan år 1991.

Erik af Hällström

(Kehitys-Utveckling 1/08)

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 4.3.2008


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi