Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Biskop Rumalshah kämpar för fred och dialog i Pakistan - Utrikesministeriet: Global.finland: Länder: Nyheter A-Ö

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna
Nyheter, 4.2.2008

Biskop Rumalshah kämpar för fred och dialog i Pakistan

Munawar Rumalshah som är biskop i norra Pakistans protestantiska kyrka har besökt Finland. Han vill främja dialogen mellan religioner i Pakistan där samhället har drabbats av en kris. Biskopen anser att det krävs en förändring hos västerländerna i deras inställning till den islamska världen för att man ska kunna finna en lösning på de spänningar som skakar om många muslimska länder just nu.

Piispa Munawar Rumalshah, Peshwarin hiippakunta, Pakistan. Kuva: SLS/Jarmo Kulonen”Vi kan verka i det oroliga afghanistanska gränsområdet för stammarna har förtroende för oss. Vi erbjuder våra tjänster åt alla utan att se till religion” berättar biskop Munawar Rumalshah. Foto: SLS/Jarmo Kulonen

Det är inte lätt att vara kristen i Pakistan som blir allt oroligare. Det är svårt för kristna att få arbete och emellanåt bränns kyrkor.

De förmögnare kristna lämnar landet, så som Palestinas och Iraks kristna har gjort. Om man inte har råd att göra det börjar man praktisera sin tro i hemlighet.

Pakistans protestantiska kyrkas biskop Munawar Rumalshah som har besökt Finland klagar ändå inte. Den rättframma och gladlynta mannen anser att hans arbete som överhuvud för sitt stift i det oroliga nordliga Pakistan är ett privilegium.

På stiftets gräns mot Afghanistan, i pashtunernas bosättningsområden, råder praktiskt taget krig men det erbjuder  tillfällen till fredsarbete. Rumalshahs kyrka driver till exempel ett sjukhus i provinsen Waziristan som praktiskt taget befinner sig i krigstillstånd.

”Vi kan verka i det oroliga afghanistanska gränsområdet eftersom vi åtnjuter stammarnas förtroende. Vi erbjuder våra tjänster åt alla utan att se till deras religion.”

Läget i Pakistan som blir allt värre rubbar inte biskopens tro på att det går att bygga broar och upprätthålla dialog mellan religioner. ”Vad vi gör är bara droppar i havet, men det måste göras”.

Odeklarerat inbördeskrig i Pakistan

Rumalshah beskriver det allt mer skärpta läget i Pakistan som ett ”odeklarerat inbördeskrig”. Den fundamentalistiska tolkningen av islam mäter sina krafter med den världsligare och mera moderata formen av islam.

”Stämningen är hela tiden spänd, men än så länge är det inte de kristna som är måltavlor för de radikala grupperna, snarare de moderata muslimerna” berättat Rumalshah.

Oroligheterna ruckar på hela samhället. Det förekommer avbrott i el-, gas- och bränsledistributionen. Matpriserna har stigit mångfaldigt på kort tid. I norra Pakistan går ”talibaniseringen” framåt, dvs affärer som säljer cd- och dvd-skivor stänger, likaså skolor där det hittills gått både flickor och pojkar. Till och med barberare har tvingats slå igen.

Pakistans val som utlysts till den 18 februari tror biskopen inte att kommer att lösa någonting. ”Valen gör inte att spänningarna upplöses, för problemet är mycket större än så. Det spelar ingen roll vem som leder landet om problemets kärna, dvs relationen mellan islam och väst, inte förändras.”

Oppositionsledaren Benazir Bhutto som mördades under valkampanjen hade enligt biskopen inte heller någon lösning på krisen i Pakistan att erbjuda. Bhutto ställde sig helt på USA:s sida mot de militanta, vilket Rumalshah anser att är en lika dålig lösning på landets problem som att ställa sig helt på de militantas sida.

USA är Pakistans allierade sedan gammalt och relationen mellan länderna utgör en viktig bakgrundsfaktor till de nu rådande oroligheterna. Av USA väntar sig biskopen återuppbyggnad istället för bomber.

”Afghanistans och norra Pakistans pashtuner är ett gammalt krigarfolk som inte har någonting att förlora. Dem kan man inte vinna genom att kriga, det skulle man tro att USA har lärt sig av sina erfarenheter. Nu borde man prova på diplomati och dialog.”

Klyftan mellan väst och de muslimska länderna måste överbryggas

För att minska på spänningarna mellan väst och de muslimska länderna borde man börja med att lösa Pakistans konflikt, menar biskopen.

”På samma gång skulle man lösa femtio procent av problemen. Palestinas orättvisa position radikaliserar människor i hela den muslimska världen.”

Konflikterna i Palestina, Irak, Iran och Libanon ger en bild av att den islamska världen är hotad och utsatt för attacker. Förutom religionen är då hela identiteten hotad.

”Ni i väst måste förstå att alla inte är som ni, att världsbilder byggs på olika sätt på olika håll i världen. Religionen är den viktigaste faktorn för vår identitet. Inte ras, inte etnisk tillhörighet utan religion.”

När ens identitet är hotad följer en motreaktion. Som ett konkret exempel tar Rumalshah upp den uppståndelse som följde på karikatyrbilderna av profeten Muhammed i en dansk tidning år 2005.

”Den händelsen gör mig fortfarande arg. Varför vill någon håna en annans profet? Det var den västerländska pressen som stod för hånet men det var vi kristna i muslimska länder som fick ta emot slagen, för det var de kristna som ansågs skyldiga.”

Från den sorgligt ökända karikatyrepisoden kommer vi över till biskopens favoritämne: att bygga broar. Broar behövs mellan religioner, men den vältaliga biskopen vill också ha en dialog mellan hela det världsliga väst och de muslimska länderna.

”Väst och muslimska länder har många gemensamma bekymmer så som fattigdom, vapen, krig och miljöförstörelse. När vi förstår det kan vi börja bygga broar över den klyfta som skiljer dessa världar åt. Västerlandet måste medvetet skapa en kontakt till den islamska världen om mänskligheten ska kunna gå framåt.”

Perttu Iso-Markku (maailma.net)

Peshawars stift Finska Missionssällskapets utvecklingssamarbetspartner

Biskop Rumalshah besökte Finland som Finska Missionssällskapets gäst. Stiftet i Peshawar är organisationens huvudsamarbetspartner i Pakistan. Missionssällskapets utvecklingssamarbete fokuserar på utbildning, sjukvård och projekt som främjar förbättrade möjligheter för kvinnor att lära sig läsa och skriva samt att få inkomster. En del av Finlands stöd till jordbävningsoffren år 2005 styrdes också via stiftet, och det deltar fortfarande i återuppbyggnadsarbete i samarbete med ortsbefolkningen i Pateka-området.

 

 

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 28.2.2008


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi