Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Maailman tausta: Koulutus kaikille (3.2011) - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Koulutus kaikille (3.2011)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Koulutus kaikille (3.2011)

Ekaluokkalaisten inkluusioluokka, Addis Development Vision, Erityisopetuksen tukihanke. (Kuva: Suomen suurlähetystö, Addis Abeba)Vammaisten lasten ekaluokka Etiopian pääkaupungissa Addis Abebassa. (Kuva: Suomen suurlähetystö, Addis Abeba)

Köyhyys pitää lapset poissa koulusta

Yhdeksän kymmenestä maailman lapsesta pääsee kouluun. Silti edelleen kymmenet miljoonat lapset eivät saa koulutusta köyhyyden ja epätasa-arvon vuoksi.

Nepal edistynyt rivakasti peruskoulutuksessa 

Toteutuuko toinen vuosituhattavoite ja pääsevätkö kaikki lapset kouluun vuoteen 2015 mennessä Nepalissa? Edistyminen on ollut rivakkaa, mutta opetuksen laadussa riittää kehitettävää.

Koulutus jää sodan jalkoihin

Miljoonat lapset jäävät ilman koulutusta, koska sota tuhoaa heidän maansa koulutusjärjestelmän ja ajaa ihmiset pakosalle. Vuosikymmeniä konfliktista kärsineillä Palestiinalaisalueilla on kuitenkin onnistuttu pitämään lapset koulussa Suomen tuella.

Faktat

  • Noin 90 prosenttia maailman peruskouluikäisistä lapsista pääsee aloittamaan koulun. Peruskoulutuksen ulkopuolella on kuitenkin noin 67 miljoonaa lasta.
  • Yli 40 prosenttia koulua käymättömistä lapsista elää Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Myös Etelä- ja Länsi-Aasiassa on paljon koulua käymättömiä lapsia.
  • Köyhimmissä maissa vain kaksi kolmesta koulun aloittaneesta pääsee viimeiselle luokalle asti.
  • Noin kaksi kolmasosaa maailman nuorista aloittaa toisen asteen koulutuksen eli lukion tai ammattikoulun. Köyhimmissä maissa osuus on vain 43 prosenttia.
  • Tytöt pääsevät harvemmin kouluun kuin pojat. Sataa poikaa kohti koulun aloittaa keskimäärin 97 tyttöä.
  • Vuoteen 2015 mennessä tarvitaan 1,9 miljoonaa uutta opettajaa, jotta kaikki lapset pääsisivät kouluun. Yli puolet opettajista tarvitaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
  • 21 kehitysmaata käyttää enemmän rahaa aseisiin kuin peruskouluun.
  • Noin 17 prosenttia maailman aikuisista, 796 miljoonaa, ei osaa lukea. Heistä kaksi kolmasosaa on naisia.

Maailman taustojen toimitustyöstä vastaa ulkoministeriön kehitysviestinnän toimeksiannosta Suomen OneWorld -portaaliyhdistys.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi