Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Smutsigt vatten dödar mer än krig - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran:

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Smutsigt vatten dödar mer än krig

Tonle Sapin kalastajakylät kärsivät huonosta vedenlaadusta erityisesti kuivana kautena, marraskuu 2003 Kambodzha Varje år dör tio gånger mer människor i sjukdomar som är förorsakade av smutsigt vatten än i krig. Nästan häften av jordens befolkning lever utan toaletter och avlopp dvs. saknar sanitetsservice. Så mycket som 80 % av sjukdomarna i utvecklingsländerna beror på smutsigt vatten. Förutom de direkta hälsoskadorna för vattenbristen också med sig indirekta problem: miljoner kvinnors och flickors tid går åt till att hämta vatten från avlägsna platser och de får ingen tid över till att gå i skola eller arbeta, vilket skulle innebära en verklig ekonomisk hjälp för fattiga familjer. I Afrika och Asien är kvinnor tvungna att gå i medeltal sex kilometer varje dag för att skaffa vatten.

De tunga vandringarna försvagar också kvinnornas hälsa; speciellt för gravida kvinnor är det livsfarligt att bära de tunga vattenkrukorna. Flickornas skolgång försvåras också av att sanitetsmöjligheter saknas i skolorna. The Forum for African Women noterade att mer än hälften av de flickor som slutade sin skolgång på hälften, gjorde det därför att det inte fanns sanitetsbindor, toaletter eller vatten i skolorna.

I medeltal använder människorna i utvecklingsländerna endast tio liter vatten om dagen för alla sina behov. FN rekommenderar att varje människa borde ha rätt till minst tjugo liter per dag, och att vattnet ska finnas på ett avstånd som inte överstiger en femton minuters promenad.

Diarrésjukdomar förorsakade av smutsigt vatten är den största orsaken till dödsfallen bland barn som är yngre än fem år. Enligt Unicef dör fler än 5000 barn av diarrésjukdomar varje dag. Diarrésjukdomar är ödesdigra i synnerhet för barn som lider av undernäring eftersom deras motståndskraft är försvagad. Ironiskt nog är det både enkelt och billigt att förebygga den humanitära nöd och de väldiga hälsovårdskostnader som smutsigt vatten medför. Ungefär hälften av världens sjukhusbäddar är fyllda av patienter som lider av sjukdomar förorsakade av vattenproblem. Och ändå skulle något så enkelt som handtvätt med tvål och vatten kunna reducera antalet döda i diarrésjukdomar med en tredjedel.

En undersökning gjord i Karachi, Pakistan, visar att befolkningen i områden med låg sanitetsnivå och bristfälliga kunskaper i hygien använder sex gånger mera pengar på mediciner än befolkningar som har tillgång till sanitetsservice av hög standard. Endast en procent av alla officiella och privata medicinska undersökningar är inriktade på lunginflammation, diarré, tuberkulos och malaria. Dessa sjukdomar utgör tillsammans en femtedel av världens alla sjukdomar.

Finlands utvecklingssamarbete inom vattensektorn har hittills koncentrerat sig på tillgången till rent dricksvatten. I Afrika har Finland understött byggandet av brunnar på landsbygden och i Asien har ett vattenservicesystem utvecklats speciellt för städer. Finland har också för närvarande utvecklingssamarbetsprojekt relaterade till rent vatten och sanitetstjänster på gång i många länder, så som Vietnam, Nepal, Egypten, Namibia, Etiopien och de Palestinska områdena. Det finns ännu mycket kvar att uträtta: för att Finland ska leva upp till den utmaning som FN:s millenniemål innebär bör vi höja anslagen för utvecklingssamarbete inom vatten – och sanitetssektorn avsevärt. Utvecklingssamarbetet borde riktas på ett mera helhetsbetonat sätt mot kontrollen av vattenresurserna, och dessutom borde man ta mera hänsyn till vattnets betydelse också i andra samarbetsprojekt, särskilt hälso-, undervisnings- och miljöprojekt.

I talrika hjälporganisationer och på annat håll inom utvecklingssamarbetet har man i tiotals år förbättrat vatten- och sanitetsservice genom att bygga brunnar, vattenledningar och torrtoaletter och genom att ge hygienupplysning. På grund av detta har en miljard människor i utvecklingsländer fått rent vatten under de senaste femton åren.

Tekstit: Heta Muurinen
Kuvat: Hannamari Rinne, Marja-Leena Kultanen

Skriv ut Dela

Uppdaterat 5.2.2007


Skriv ut Dela
© Utrikesministeriet 2006 | Information om webbsidor | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi