Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Vesi ja sanitaatio: Ideoita opetukseen - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Vesi (5.2012)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Vesi ja sanitaatio: Ideoita opetukseen

1. Lukekaa faktalaatikko sekä artikkelit.

a) Mitä seurauksia likaisella vedellä, vesipulalla, huonolla sanitaatiolla ja heikolla hygienialla on?  Kirjoittakaa pareittain kolme seurausta ylös. Verratkaa vastauksia ryhmissä.

b) Mitä syitä puhtaan veden, sanitaation ja hygienian puutteeseen voi olla? Kirjoittakaa pareittain kolme syytä ylös. Verratkaa vastauksia ryhmissä.

c) Mitä keinoja on parantaa vesi-, sanitaatio- ja hygieniatilannetta? Kirjoittakaa pareittain kolme keinoa ylös. Keskustelkaa keinoista ryhmissä.

2. Katsokaa Maailman vesipäivän animaatio.

a) Miksi vesi vaikuttaa myös ruokaturvaan? Pohtikaa parin kanssa ja kirjoittakaa ylös.

b) Vesijalanjälki mittaa sitä, kuinka paljon maapallon vesivaroja ihminen kuluttaa suoraan ja epäsuorasti. Mittaa oma vesijalanjälkesi: http://www.vesijalanjalki.fi/meter

c) Vertailkaa tulosta pareittain ja pohtikaa, miten voisitte säästää vettä enemmän. Listatkaa muutama keino ylös ja vertailkaa ryhmän kanssa.

3. Vertaa Suomen, Mosambikin, Palestiinalaisalueiden ja Vietnamin vesijalanjälkeä Water Footprint -sivustolla. Millaisia eroja huomaat? Mistä ne johtuvat? Kirjoita ylös.  Vertailkaa parin kanssa vastauksianne.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 10.9.2012


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi