Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kauppa ja kehitys: Ideoita opetukseen - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Kauppa ja kehitys (4.2013)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Kauppa ja kehitys: Ideoita opetukseen

1. Lukekaa artikkeli Maailmankauppa suosii rikkaita maita. Miksi rikkaat maat hyötyvät maailmankaupasta enemmän kuin köyhät? Kirjoita syyt ylös ja vertaile parisi kanssa.

2. Lukekaa artikkeli Nicaraguassa pienviljelijät elävät kädestä suuhun. Minkälaisia haasteita nicaragualaisilla viljelijöillä on? Uskotteko, että kehitysyhteistyö on keino helpottaa kaupankäyntiä? Keskustelkaa parin kanssa.

3. Lukekaa artikkeli Onko Reilu kauppa reilua? Keskustelkaa pienryhmissä tai järjestäkää väittely. Ostatteko itse Reilun kaupan tuotteita? Miksi tai miksi ette? Uskotteko järjestelmän hyötyihin? Olisitteko valmiita maksamaan tuotteesta enemmän, jos se auttaisi kehitysmaiden asukkaita?

4. YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD kokoaa maailmankauppaan liittyviä tilastoja. Tarkastele tavaroiden ja palveluiden vientitilastoa. Miten suuri osuus kehittyvillä mailla (developing economies) oli maailman viennistä vuosina 1980, 1990,  2000 ja 2010? Millaisia muutoksia havaitset ja mistä arvelet niiden johtuvan? Merkitse luvut ylös ja keskustele parin kanssa tai pienryhmässä.

5. Onko kauppa ratkaisu köyhyyteen? Kirjoita lyhyt essee, jossa pohdit asiaa artikkelien pohjalta.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 16.8.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi