Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Aasian kehityspankki - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Julkaisut: Kehitys-Utveckling / Artikkelit

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Aasian kehityspankki

Aasian kehityspankki (ADB) on 64 maan omistama monenkeskinen kehitysrahoituslaitos. Jäsenmaista 46 on Aasian ja Tyynenmeren alueelta, loput muualta.

ADB:n perimmäisin tavoite on köyhyyden vähentäminen, johon se pyrkii edistämällä köyhiä tukevaa talouskasvua, luomalla köyhille edellytyksiä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vahvistamalla hyvää hallintoa ja demokratiaa. Läpileikkaavia teemoja ovat yrityssektorin kehitys, alueellinen yhteistyö ja ympäristön kannalta kestävä kehitys.

ADB:n keskeisimpiä työvälineitä ovat lainat, lahjamuotoinen apu, takuut ja tekninen apu. Viime vuonna se myönsi aasialaisille jäsenmailleen apua lähes 7 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, josta 1,2 miljardia oli lahjamuotoista. Suurimmat vastaanottajat olivat Pakistan, Kiina, Intia, Indonesia, Vietnam, Bangladesh ja Sri Lanka.

ADB:n pääkonttori sijaitsee Manilassa Filippiineillä. Lisäksi sillä on yhdeksäntoista maa- tai aluetoimistoa avun vastaanottajamaissa Aasiassa ja edustustot Euroopassa, Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Japanissa. ADB:llä on yli 2000 työntekijää.

ADB perustettiin vuonna 1966, ja Suomi on yksi sen 31 perustajavaltiosta. ADB on yksi Suomen keskeisistä yhteistyökumppaneista Aasiassa. Suomi on kanavoinut sen kautta tukea yhteensä 125 miljoonaa Yhdysvaltojen dollaria, ja suomalaisyrityksistä on tehty hankintoja ADB:n rahoittamiin hankkeisiin yhteensä 204 miljoonalla dollarilla. Lisäksi Suomen kehitysyhteistyövaroilla rahoitetaan yhteisrahoitushankkeita ADB:n kanssa.

Alueellisena instituutiona Aasian kehityspankin toimintaedellytykset, uskottavuus ja legitimiteetti on maanosan maissa ylivertainen. Suomen tavoitteena on varmistaa, että pankin köyhyysstrategia muuttuu käytännön toiminnaksi.

(Kehitys-Utveckling 1.2006)

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tässä palvelussa myös

Päivitetty 31.5.2006


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi