Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Demokrati och god förvaltning: Idéer för undervisningen - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Bakgrundsmaterial för lärare

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Demokrati och god förvaltning: Idéer för undervisningen

1. Läs artikeln Finlands goda förvaltning ett föredöme. Fundera på tre konkreta saker i ditt eget liv som har att göra med något som är kännetecknande för en god förvaltning. Hur påverkar god förvaltning ditt liv i praktiken? Jämför med ditt par. 

2. Failed States Index beskriver hur väl stater har ”lyckats”, exempelvis med att erbjuda grundläggande service, garantera trygghet och kontrollera brottslighet. De länder som finns högst upp i indexet är de som har lyckats sämst i världen, och längst ner finns de länder som fungerar bäst. Jämför de fem första med de fem sista länderna. Fundera på varför just dessa befinner sig högst uppe respektive längst nere. Diskutera med ditt par.

3. Läs artikeln Kenya, mutparadiset. Vilka skador åstadkommer korruption? Nämn tre.

4. Läs Tunisien går sakta över till demokrati. Fundera på hur det skulle vara att bo och leva i ett odemokratiskt samhälle. Vilka saker skulle vara annorlunda än du är van vid? Skriv en kort essä eller uppsats om detta. Diskutera i klassen.

5. Finland bedriver utvecklingssamarbete också med korrumperade länder och länder med svag förvaltning. Diskutera i små grupper. Lönar det sig att ge bistånd till korrumperade länder? Borde man sluta stödja dem eller kan man bidra till att demokrati och god förvaltning uppstår med hjälp av utvecklingssamarbete?

6. Hur hänger demokrati och god förvaltning ihop med fattigdom och minskning av fattigdom? Nämn tre exempel.

Skriv ut Dela

Detta dokument

Uppdaterat 28.3.2013


Skriv ut Dela
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi