Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Demokratia ja hyvä hallinto: Ideoita opetukseen - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Maailman taustat

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Demokratia ja hyvä hallinto: Ideoita opetukseen

1. Lue artikkeli Suomi on hyvän hallinnon mallimaa. Pohdi kolmea konkreettista asiaa, jotka omassa elämässäsi jotenkin liittyvät hyvän hallinnon ominaispiirteisiin. Miten hyvä hallinto vaikuttaa elämääsi käytännössä? Vertaa parisi kanssa.

2. Failed States Index kuvaa valtioiden ”onnistumista” esimerkiksi peruspalveluiden tarjoamisessa, turvallisuuden takaamisessa ja rikollisuuden kontrolloimisessa. Indeksin kärkipäässä olevat maat ovat maailman epäonnistuneimpia, häntäpäässä olevat taas parhaiten toimivia. Vertaa viittä ensimmäistä ja viittä viimeistä maata. Pohdi, miksi juuri ne ovat indeksin alku- ja loppupäissä. Keskustele parisi kanssa.

3. Lue artikkeli Kenia – korruption ihmemaa. Mitä haittaa korruptiosta on? Kirjoita ylös kolme asiaa.

4. Lue artikkeli Tunisia siirtyy hitaasti demokratiaan. Pohdi, millaista olisi elää epädemokraattisessa valtiossa. Mitkä asiat olisivat eri tavalla kuin nyt? Kirjoita lyhyt essee tai aine aiheesta. Keskustelkaa teemoista luokassa.

5. Suomi antaa kehitysyhteistyötä myös korruptoituneille ja heikon hallinnon maille. Keskustelkaa aiheesta pienryhmissä. Kannattaako kehitysapua antaa korruptoituneille maille? Pitäisikö apu niille katkaista vai voiko kehitysyhteistyön avulla tukea demokratian ja hyvän hallinnon edistämistä?

6. Miten hyvä hallinto ja demokratia liittyvät köyhyyteen ja sen vähentämiseen? Kirjoita ylös kolme asiaa.

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi