Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Bekämpa fattigdom med handel - Utrikesministeriet: Global.finland: Global fostran: Utvecklingsfinansieringen (2.2013)

Utrikesministeriets utvecklingskommunikation, e-post: VIE-30@formin.fi. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
reuna

Bekämpa fattigdom med handel

I Kirgizistan provar man på ekologisk odling, i Tadzjikistan ett nytt system för marknadsinformation och i Georgien testas en businesskuvös.

UNDP:n ja Suomen Aid for Trade -hankkeen mallitila Batumissa Georgiassa. Kuva: Mika VehnämäkiPå ett georgiskt lantbruk testar man hur nya nyttoväxtarter trivs i de lokala omständigheterna. Projektet stöds av Finland och UNDP. Foto: Mika Vehnämäki

I staden Batum i Georgien har man lyckats skapa hundratals arbetsplatser tack vare businesskuvösverksamhet som har pågått i snart fyra års tid.

”Businesskuvösen tar sig an företag i startskedet och erbjuder dem olika slag av affärsverksamhetsservice, så som utbildning och hjälp med att bilda nätverk. Efter ett par år ger sig företagen sedan ut på marknaden”, förklarar utrikesministeriets rådgivare Mika Vehnämäki, som just har besökt Batum.

Systemet fungerar bra. Särskilt kvinnor har fått arbetsplatser, och det är vanligtvis svårare för dem att få arbete.

Businesskuvösen ingår i ett projekt som drivs av Finland och FN:s utvecklingsprogram UNDP. Det pågår till slutet av år 2014, och syftet är att främja handeln med elva före detta sovjetstater som är belägna i Sydkaukasien, Centralasien och Östeuropa.

Finland bidrar med 6,2 miljoner euro till projektet.

Ekologisk odling och mikrolån

UNDP:s projekt ingår i det så kallade handelsfrämjande utvecklingssamarbetet som på engelska heter Aid for Trade. Aid for Trade är ett initiativ som kom till år 2005 tack vare Världshandelsorganisationen WTO.

Tanken är att industriländerna ska rikta mera utvecklingssamarbetsmedel till att utöka handeln med fattiga länder, exempelvis genom att utöka företagandet och förbättra ländernas egen produktion.

Målet är det samma som för allt utvecklingssamarbete: att fattigdomen ska minska.

Enligt UNDP lever ungefär sex miljoner människor i fattigdom i Centralasien.

I många av projektets målländer vilar det sovjetiska arvet fortfarande tungt, och Vehnämäki påpekar att myndigheterna har saknat metoder för att utveckla företagsamhet, bland annat.

Nu håller man på att inrätta centraler för exportfrämjande, man beviljar mikrolån, utbildar företagare och främjar grön teknologi.

Man riktar sig speciellt till små och medelstora företag och till odlare, eftersom dessa har de största förutsättningarna att skapa nya arbetsplatser, som i sin tur hjälper folk att ta sig ur fattigdomen.
 

UNDP:n ja Suomen Aid for Trade -hankkeen mallitila Batumissa Georgiassa. Kuva: Mika VehnämäkiOdlare och småföretagare är den viktigaste målgruppen för UNDP:s och Finlands gemensamma projekt eftersom det är de som bäst kan skapa nya arbetsplatser. Bilden är tagen i Georgien. Foto: Mika Vehnämäki

 I Georgien har jordbrukarna exempelvis fått prova på nya arter som ger bättre skörd, och i Kirgizistan har naturenlig gödsel redan gjort tomatskördarna bättre.

Vehnämäki ger ytterligare ett exempel: i Tadzjikistan har man utvecklat ett nytt system för marknadslägesinformation med vars hjälp jordbruksprodukternas producenter, handelsmän och mellanhänder kan stå i kontakt med varandra.

”Man matar bland annat in de rådande priserna i systemet. Då vet producenterna om det lönar sig att försöka sälja genast eller vänta på ett bättre tillfälle. Då kan inte mellanhänderna sko sig i lika hög grad som förut”, förklarar han.

Informationssystemet erbjuder också en portal, rådgivning per textmeddelande, en elektronisk handelsplats och kartor.

Svårt att bevisa effekterna

Ännu är det för tidigt att säga hur mycket projektet påverkar regionens fattigdom.  Just det här är enligt Vehnämäki ett problem för allt handelsfrämjande utvecklingssamarbete, i själva verket för alla former av utvecklingssamarbete: det är svårt att påvisa inverkan på fattigdomen eftersom den påverkas av så många andra faktorer också.

I Centralasien ser man åtminstone resultaten på lokalnivå.

”Jag sålde 1200 kilo aprikoser och sedan kunde jag köpa en bil till min son”, berättar kirgiziska Buunisa Toroeva, som gagnades av den nya marknadslägescentralen i trakten.

Teija Laakso/maailma.net

Skriv ut Dela
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi är en webbplats om utvecklingsfrågor och global fostran. Webbplatsens updatering avslutades den 30.6.2014.
Namnförsedda artiklar publicerade i global.finland representerar enbart skribentens egna åsikter.
© Utrikesministeriet | Utvecklingskommunikation, Kanalgatan 3 C, 00160 Helsingfors, e-post VIE-30@formin.fi