Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Mitä on turvallisuus? - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Turvallisuus ja terveys

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Mitä on turvallisuus?

Turvallisuus on perinteisesti ymmärretty valtion puolustautumisena ulkoisia uhkia vastaan diplomatian avulla ja sotilaallisin keinoin. Sittemmin valtioiden suvereniteettia korostavaan turvallisuuteen on tullut mukaan yhteisöllisen ja inhimillisen turvallisuuden ulottuvuus.

Nykyään puhutaan laajan turvallisuuden käsitteestä, johon sisältyy näkemys turvallisuuden, kehityksen ja ihmisoikeuksien keskinäisestä yhteydestä.

Inhimilliseen turvallisuuteen vaikuttavia uhkia ovat muiden muassa työttömyys, rikollisuus, saasteet ja ihmisoikeusloukkaukset. Uhat ovat yhteisiä kehitysmaiden ja kehittyneiden maiden ihmisille.

Inhimilliseen turvallisuuteen kohdistuvat uhat voidaan jakaa seitsemään kategoriaan:

  • talousturvallisuus
  • ruokaturvallisuus
  • terveysturvallisuus
  • ympäristöturvallisuus
  • henkilökohtainen turvallisuus
  • yhteisöturvallisuus
  • poliittinen turvallisuus

Keskinäisriippuvaisessa maailmassa useat uhat ovat valtioiden rajat ylittäviä ja vaikutuksiltaan laajoja. Esimerkiksi ympäristöön ja terveyteen liittyvien uhkien, luonnononnettomuuksien, ilmastonmuutoksen ja tarttuvien tautien vaikutukset ulottuvat eri puolille maailmaa.

Turvallisuuden vahvistaminen edellyttää laaja-alaista kansainvälistä yhteistyötä.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Päivitetty 11.5.2009


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi