Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Mitä on kestävä kehitys? - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Teemat: Kestävä kehitys ja kulutus

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Mitä on kestävä kehitys?

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville yhtä hyvät ja tasavertaiset elämisen mahdollisuudet.

Ecuadorissa viljelllään jatropa-kasvia biopolttoaineen valmistusta varten. Kuva: Matti NummelinEcuadorissa viljelllään jatropa-kasvia biopolttoaineen valmistusta varten. Kuva: Matti Nummelin

Kestävän kehityksen käsite nousi julkisuuteen vuonna 1987, kun Norjan pääministeri Gro Harlem Brundtlandin johtama YK:n ympäristön ja kehityksen maailmankomissio antoi ihmiskunnan tulevaisuutta koskevan raporttinsa. Maailmanlaajuisen huomion kestävä kehitys sai YK:n Rio de Janeirossa vuonna 1992 järjestämän ympäristö- ja kehityskonferenssin myötä.

Suomen hallituksen kehityspoliittinen ohjelma (2007) perustuu kestävän kehityksen periaatteelle. Ohjelman mukaan kestävä kehitys tarkoittaa, että luonnontaloudellisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen täytyy olla keskenään tasapainossa eikä mikään ulottuvuuksista saa painottua toisten kustannuksella. Käytännössä esimerkiksi maailman talous pitäisi saada kasvamaan niin, että myös köyhimmät voivat tyydyttää perustarpeensa eli nauttia yhteiskunnallisesta kehityksestä. Samalla taloudellisen kasvun laatua pitäisi parantaa niin, ettei talous missään päin maailmaa kasva ympäristön kustannuksella.

Kehityspoliittisessa ohjelmassa painotetaan, että tekoja vaaditaan kaikilta: kestävä kehitys edellyttää syvällisiä muutoksia myös länsimaisissa tuotanto-, kulutus- ja elintavoissa. Kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta ovat avainasemassa myös köyhyyden vähentämisessä.

Suomen kansallinen kestävän kehityksen strategia "Kohti kestäviä valintoja, kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi" hyväksyttiin valtioneuvostossa joulukuussa 2006. Strategian visiona on turvata hyvinvointi luonnon kantokyvyn rajoissa kansallisesti ja globaalisti. Strategian tavoitteena on luoda kestävää hyvinvointia turvallisessa, osallisuutta edistävässä ja moniarvoisessa yhteiskunnassa, jossa kaikki kantavat vastuuta ympäristöstä. Myös useat Suomen kunnat ovat laatineet omia kestävän kehityksen strategioita. Suomessa on toiminut laajapohjainen kestävän kehityksen toimikunta vuodesta 1993 lähtien. Toimikunnan pääsihteeristö työskentelee ympäristöministeriössä.

 Vuosien kuluessa kestävän kehityksen käsitettä on sekä kiitetty että kritisoitu. Käsitteen myötä kehitystä on alettu tarkastella aiempaa monipuolisemmin ja kehityksen eri osa-alueiden väliset suhteet huomioiden. Toisaalta kehitystä mittaavien indikaattoreiden määrittely ja painottaminen on osoittautunut vaikeaksi.

Arvostelijoiden mielestä käsite painottaa liikaa taloudellista kasvua, häivyttää teollisuusmaiden vastuun taka-alalle ja yrittää viedä köyhiltä mailta sellaiset kehittymisen mahdollisuudet, jotka kehittyneillä mailla oli jo ennen ympäristönormien aikaa. Toisaalta kestävä kehitys mielletään yhä monilla tahoilla kansallisesti ja kansainvälisesti vain ympäristöpolitiikan välineeksi, ei laaja-alaiseksi koko yhteiskuntaa koskevaksi politiikkakokonaisuudeksi.

"On aikaansaatava vakaata, köyhyyttä vähentävää taloudellista kehitystä, joka on luonnontaloudellisesti kestävällä pohjalla. Jotta tämä olisi mahdollista, tulee yhteiskunnallisten olojen olla vakaat – tarvitaan rauhaa ja turvallisuutta, kansanvaltaista ja hyvin toimivaa hallintoa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, yhteiskuntaa eheyttävää sosiaalista ja sivistyksellistä kehitystä sekä korruption vastaista toimintaa."

Kehityspoliittinen ohjelma 2007

 

Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi