Suoraan sisältöön
Suomen ulkoasiainministeriö

Kehityksen rahoitus: Ideoita opetukseen - Ulkoasiainministeriö: Global.finland: Globaalikasvatus: Kehityksen rahoitus (2.2013)

Ulkoministeriön kehitysviestintä, sp. VIE-30@formin.fi. Verkkojulkaisun päivitys on päättynyt 30.6.2014.
reuna

Kehityksen rahoitus: Ideoita opetukseen

1. Lue artikkeli Apu ei ole ainoa rahavirta.

Tarkastele Maailmanpankin tietoja siirtolaisten rahalähetyksistä.

a) Mihin maihin rahaa lähetetään eniten? (Top 10 recipients of migrant remittances) Missä maassa rahalla on suurin merkitys bruttokansantuotteen kannalta (Top 10 recipients of migrant remittances as a share of GDP) ? Pohdi parin kanssa, miksi juuri nämä maat ovat niin riippuvaisia rahalähetyksistä.

b) Kirjoita lyhyt essee, jossa pohdit siirtolaisten merkitystä lähtömaidensa kannalta. Onko sinulla sukulaisia, jotka olisivat muuttaneet ulkomaille töihin, esimerkiksi Suomesta Ruotsiin 1960- tai 1970-luvulla tai Yhdysvaltoihin sata vuotta sitten? Vertailkaa ajatuksianne pienryhmissä.

2. Lue artikkeli Uutta rahaa tarvitaan. Väitelkää pienryhmissä kehitysapurahojen viime vuosien leikkauksista. Onko kehitysapurahojen leikkaaminen talouskriisin vuoksi perusteltua?

3. Rikkaat maat ovat luvanneet antaa 0,7 prosenttia bruttokansantulostaan kehitysyhteistyöhön vuoteen 2015 mennessä. Laskekaa, paljonko se olisi esimerkiksi omasta opintotuestanne, palkastanne tai viikko- tai kuukausirahastanne. Olisitteko valmiita antamaan sen? Keskustelkaa pienryhmissä.

4. Artikkelin Uutta rahaa tarvitaan mukaan kehitysmaihin on onnistuttu keräämään uutta rahaa esimerkiksi lentomaksun avulla. Olisitteko valmiita maksamaan lentomaksua? Mitä muita rahankeruukeinoja keksitte? Keskustelkaa parin kanssa tai pienryhmissä.

5. Lukekaa artikkeli Kaupan keinoin köyhyyden kimppuun. Mitä tarkoittaa kauppaa tukeva kehitysyhteistyö? Kirjoita ylös ja keskustele parin kanssa. Mitä mieltä olette kaupasta keinona vähentää köyhyyttä? Vertailkaa vastauksia luokan kanssa tai pienryhmissä.

Tulosta Jaa kirjanmerkki

Tämä dokumentti

Päivitetty 12.4.2013


Tulosta Jaa kirjanmerkki
© Ulkoasiainministeriö 2006 | Tietoa palvelusta | kehitys.verkot@formin.fi
FORMIN.FINLAND.FI - ULKOASIAINMINISTERIÖ - UTSTRIKESMINISTERIET
Global.finland.fi on ulkoministeriön kehitysviestinnän verkkojulkaisu. Sen päivitys on päättynyt 30.6.2014.
Kirjoittajan nimellä varustetut artikkelit edustavat yksinomaan kirjoittajan kantaa.
© Ulkoasiainministeriö | Kehitysviestintä, Kanavakatu 3 C, 00160 Helsinki, sähköposti vie-30@formin.fi